February 27, 2020

Aan de voorzitter van het College van B&W van Maastricht

t.a.v  Mevr. Annemarie Penn-te Strake

Postbus 1992

6201 BZ Maastricht

Maastricht, 20 februari 2020

Open brief i.v.m. gevolgen standpunt  gemeente Weert inzake AZC

Geachte Burgemeester, beste Annemarie,

Al...

January 30, 2020

SAB stelt vragen over Airbnb:

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht
Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)
Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake regelgeving Airbnb

Datum: 30 januari 2020
Geacht College,

De eigen regels die de gemeente Amst...

January 29, 2020

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht 

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake bestedingen COA-gelden

Datum: 29 januari 2020

Geacht College,

Medio januari kwam de gemeente Weert negatief in het nieuw...

January 17, 2020

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht 

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake woon- en leefomstandigheden ouderen

Datum: 17 januari 2020

Geacht College,

Onlangs kwamen er vanuit de landelijke media beric...

January 8, 2020

Maastricht, 8 januari 2020 

Open brief inzake gang van zaken rondom evenement 11de ven de 11de 

Geacht college, 

Met grote verbazing nam de Sociaal Actieve Burgerpartij kennis van het feit dat de kans dat de “11devande11de” dit jaar op het Vrijthof wor...

November 25, 2019

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 26 november 2019

Constaterende dat:

  • De investeerder MAA, dhr. Ismail Durmaz, na drie jaar zijn investeringen wil loslaten met de woorden: „We draaien dit jaar zes ton winst, de business begint te floreren. Maar...

October 29, 2019

Geachte heer Gorren,

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Vraag 1:

Lijkt het niet efficiënter om, in plaats van de gft-containers te chippen, de wagens te wegen vóór en...

October 29, 2019

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht 

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Betreft: Vervolgvragen ex artikel 47 inzake beantwoording chippen van gft-containers

Datum: 28 oktober 2019

Geacht College,

Allereerst dank voor de snelle beantwo...

September 30, 2019

Geacht college,

Het schooljaar gaat weer beginnen. Vele studenten kiezen er dan ook voor om in Maastricht hun studententijd door te brengen of te vervolgen. Nieuwe studenten maar ook de doorstuderende studenten zullen de studentenhuizen weer massaal bevolken. 

De fr...

September 9, 2019

Betreft: Aanvullende Art. 47 vragen van SAB inzake AZC François de Veyestraat.

Geacht College,

De fractie van SAB dankt u voor de snelle beantwoording van de art 47 vragen inzake het AZC François de Veyestraat.

SAB houdt van transparantie, duidelijkheid en eerlijkheid inz...

Please reload

Recente berichten
Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook Basic Square