Open brief aan de voorzitter van de raad en college, Burgemeester Annemarie Penn – te Strake

De deur dient dicht te blijven voor niet NEDERLANDERS Geachte Burgemeester, beste Annemarie, Het nieuwe kabinet heeft als één van haar speerpunten, de proef van de legale wietteelt door sommige gemeenten gemaakt. Daaraan gekoppeld het reguleren van de achterdeur van de coffeeshops. Wetende dat er nog een hele weg te bewandelen is in de rol die Rutte III sommige gemeenten toe dicht, wil de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) nu al het volgende onder uw aandacht brengen. SAB, is zich terdegen bewust van het feit dat een joint, net als een glas bier of een andere alcoholische versnapering niet meer weg valt te denken uit onze samenleving en met mate gebruikt mag worden. Het experiment dat menig

Open brief inzake verkeerstechnische problemen voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.

Aan de Gemeenteraad van de gemeente Maastricht Raadsgriffie@maastricht.nl Datum: 19 oktober 2017 Onderwerp: Open brief inzake verkeerstechnische problemen voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. Geacht College, geachte raadsleden en burgerraadsleden, De Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) wil namens vele rolstoel- en scootmobielgebruikers in Maastricht uw aandacht vragen voor het volgende: Herhaaldelijk komen de gebruikers van rolstoelen en scootmobielen in de problemen indien men een trottoir op wil rijden of dit wil verlaten. Soms zijn verlaagde stukken onvindbaar of zijn deze geblokkeerd door geparkeerde voertuigen of groencontainers. Deze klachten bereiken ons uit de gehele gemeente Maas

Rutte III VERSTOPT 2 miljard aan lastenverhoging in voetnoot

Nu specialisten het nieuwe regeerakkoord napluizen komen ook "verborgen zaken" naar voren. Zo verstopt het nieuwe kabinet een lastenverhoging van 2 miljard gewoon in een voetnootje. Dit werd vastgesteld door specialisten van Elsevier Weekblad. (Gehele artikel te lezen via deze link http://www.elsevierweekblad.nl/belasting/achtergrond/2017/10/rutte-verstopt-2-miljard-euro-hogere-belasting-in-voetnoot-549219/ ). De Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) verwerpt een dergelijke gang van zaken en roept de partijen, die de landelijke politiek in de gemeenteraad vertegenwoordigen, op om tegen deze gang van zaken te protesteren. Veel van deze partijen pleiten voor openheid terwijl hun landelijke coryfe

SAB zoekt kandidaten voor de Gemeenteraad van Maastricht

Maastrichtenaren die met beide voeten in de klei staan Maastrichtenaren die zich willen verdiepen in hetgeen er speelt in hun stad Maastrichtenaren die niet voor eigen eer en glorie, maar voor de burgers van Maastricht gaan. BURGERS DIE WILLEN OPKOMEN VOOR ANDEREN! Wil je op de kieslijst van de Sociaal Actieve Burgerpartij en wil jij ons helpen ons doel te bereiken? Woon je in Maastricht en ben je 18 jaar of ouder? MELD JE AAN VOOR DEZE FANTASTISCHE JOB Sociaal Actieve Burgerpartij SAB telefoon +31615488582 Email Jos.gorren@sociaalactieveburgerpartij.nl

Eberhard van der laan

Eberhard van der laan ​ Een mens is heen gegaan. Een mens van eenvoud. Een mens van het volk. Een fantastisch mens ​ Sociaal Actieve Burgerpartij wenst zijn echtgenote, kinderen en allen die hem lief hebben, heel veel sterkte met dit immens verlies.

Provincie zwemt weer in het geld

Sociaal Actieve Burgerpartij las het bericht dat de Provincie Limburg er weer warmpjes bij zit. Door slim met geld om te gaan is de Provincie weer net zo rijk als twee jaar geleden. Sociaal Actieve burgerpartij zou graag een gedeelte van "dit slimme bankieren" omgezet zien worden in werkgelegenheid voor ouderen en gehandicapten. Sociaal Actieve Burgerpartij roept de Gemeente Maastricht op om te lobbyen om extra geld te ontvangen voor het ondersteunen van de werkgelegenheid voor 50+ en mindervaliden in Maastricht. Deze groep mag niet vergeten worden . Zeker niet omdat de "Haagsche-plannen" inzake inzetbaarheid van mindervaliden op reguliere werkplekken op een ramp dreigt uit te lopen.

Klimaatcentrum niet naar Maastricht.

Het klimaatcentrum is een van de adviesinstanties die mede door de aanwezigheid van de universiteit, uitstekend zou passen in het toekomstbeeld van Sociaal Actieve Burgerpartij voor de stad Maastricht. Dit instituut zou een aanvulling zijn voor de werkgelegenheid in Maastricht en hoger opgeleiden langer aan de stad binden. Dit instituut gaat landen adviseren over hoe zij zich het beste kunnen aanpassen aan de klimaatveranderingen. Maastricht was één van de acht steden die in de race waren. Onlangs werd bekend dat dit instituut zich zal gaan vestigen in Rotterdam of Groningen. Jammer dat het "hart van Europa", Maastricht, niet verkozen is. Sociaal Actieve Burgerpartij is wel tevreden over de

Cour Wolder, een schoolvoorbeeld van hoe het NIET moet

In een participatiemaatschappij wordt gesproken met de burgers en niet over de burgers De informatieavond op 18 september gaf veel duidelijkheid: Dit plan heeft geen meerwaarde voor en volgens de inwoners van Wolder 688 Handtekeningen in een overhandigde petitie spreken voor zich! Er is geen of heel weinig overleg met de bewoners De vrees voor geluid- en parkeeroverlast is reëel SAB zou graag willen dat wethouder Krabbendam en zijn ambtenaren SERIEUS in gesprek gaan met het actiecomité en de initiatiefnemers in Wolder Het kan niet zo zijn dat indien een wijk de handen in elkaar slaat (bewoners, verenigingen en ondernemers) men niet naar ze wil luisteren. Sociaal Actieve Burgerpartij steunt d

Opening Noorderbrug

Infrastructuur Maastricht ​ Met de bouw van de nieuwe Noorderbrug en aanlanding voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan de infrastructuur van Maastricht-West. De doorstroming naar en van het centrum maar ook vanuit Belgie gaat op deze manier voor minder verkeers hinder zorgen. SAB streeft naar een constante doorstroming waarbij snelheids veranderingen zoveel mogelijk worden vermeden. ​

Eigen bijdrage in de zorg

Sociaal Actieve burgerpartij is een felle tegenstander van het verhogen van de eigen risico in de zorg. Zoals het erna uitziet zullen de VVD, D66, CU en CDA gaan voor een verhoging van de eigen bijdrage. Dit is tegen de verkiezingsbelofte van enkele van deze politieke partijen. Wij als SAB roepen de landelijke partijen op hiervan af te zien.

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square