het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen

Een van de belangrijkste speerpunten uit ons verkiezingsprogramma is het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen. De betaalbaarheid van wonen is in Maastricht de afgelopen jaren flink onder druk komen te staan. Door nieuwe wet- en regelgeving zijn de investeringsmogelijkheden van woningbouwverenigingen aan banden gelegd. Tel daarbij zaken als afbraak, verkoop en huurverhogingen bij op, en het tekort aan betaalbare woningen is compleet. Als deze ontwikkelingen voortzetten, zal het tekort alleen maar groeien. Het is zodoende absolute noodzaak om de voorraad van sociale huurwoningen goed te monitoren en te vergroten. Woningcorporaties moeten volgens SAB datgene doen waar ze voor in het

Hoe veilig zijn de Maastrichtse scholen?

Aan het eind van 2011, begin 2012 werd door de toenmalige raadsfractie Trots op Nederland een grote veiligheidsenquête onder alle Maastrichtse scholen gehouden. Op 13 april 2012 tekenden verschillende partijen, die betrokken zijn bij de veiligheid op school, het convenant “Veiligheid op school krijgt voorrang”. Het gaat hierbij om scholen in het middelbaar en voorgezet onderwijs. Maastrichtse deelnemers: LVO Maastricht, Leeuwenborgh, Stichting Mosa Lira. Andere partijen waren: GGD, Bureau HALT, Politie Limburg Zuid en het Openbaar Ministerie. De Sociaal Actieve Burgerpartij wil weten hoe het nu is gesteld met de veiligheid op de Maastrichtse scholen. Wat heeft het in 2012 getekende convena

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square