art 47 vragen inzake vooruitgeschoven werkzaamheden tramlijn Hasselt – Maastricht

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Maastricht, 09 april 2018 Onderwerp: art 47 vragen inzake vooruitgeschoven werkzaamheden tramlijn Hasselt – Maastricht Geacht College, Op 09 april vernam de Sociaal Actieve Burgerpartij via Dagblad De Limburger dat er in verband met kostenbesparing alvast voorbereidende werkzaamheden voor de toekomstige tramlijn Hasselt -Maastricht zijn gestart. De sociaal Actieve Burgerpartij juicht iedere genomen stap die kan leiden tot minder hoge kosten in dit dossier toe. Het bestemmingsplan ligt echter tot 26 april nog ter inzage. Omtrent deze gang van zaken heeft de Sociaal Actieve Burgerpartij enkele vragen: Bent u het me

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square