Sociaal Actieve Burgerpartij op werkbezoek bij Envida.

Sociaal Actieve Burgerpartij op werkbezoek bij Envida. Doel van dit werkbezoek was om van mensen uit de zorg, die toch met de voeten in de klei staan te horen wat er allemaal goed gaat bij WMO aanvragen en afhandelingen en welke punten voor verbetering vatbaar zouden kunnen zijn. Werkbezoek was mede naar aanleiding van onze art. 47 vragen inzake WMO en Jeugdhulp. Lieke Peters (vicevoorzitter SAB bestuur) Rob van Thor (Burgerraadslid SAB financieël specialist)

Vragen ex artikel 47 inzake Universiteit Maastricht

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.) Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake Universiteit Maastricht Datum: 18 mei 2018 Geacht College, In Dagblad De Limburger las de Sociaal Actieve Burgerpartij op 16 mei ‘18 het artikel “Burger betaalt buitenlandse student”. Tevens vernamen we via Nieuwsuur dat Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) de Maastrichtse Universiteit, de Universiteit Twente en Inspectie van het Onderwijs voor de rechter daagt. Dit omdat Engels als voertaal wordt gebruikt. De inspectie wordt verweten dat die niet optreedt tegen universiteiten die Engels als voertaal gebruiken. In 2016 kende de Universi

Vragen ex artikel 47 inzake overlast stadspark Vief Köp

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.) Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake overlast stadspark Vief Köp Datum: 09 mei 2018 Geacht College, In de media werd ruim aandacht besteed over het bijplaatsen van perscontainers om overvolle prullenbakken in het Stadspark tegen te gaan. De Sociaal Actieve Burgerpartij is verheugd dat de jeugd geniet van de zonnige momenten en massaal het Stadpark uitkiest als plek om te recreëren. Ondanks de aanwezigheid van deze bijgeplaatste perscontainers laten de nodige bezoekers van ons park hun afval gewoon liggen. Ze willen de moeite niet doen om hun afval in de afvalcontainers te deponer

André, vele fijne herinneringen zullen het verdriet verzachten.

Hedenochtend ontving de Sociaal Actieve Burgerpartij het droevige bericht dat wethouder André Willems op 1 mei is overleden. Wij kenden André als een persoon die de zaken naar eer en geweten behandelde. Hij toonde steeds een vriendelijke lach en gaf veel om de inwoners van “zijn stad Maastricht”. André, vele fijne herinneringen zullen het verdriet verzachten. De Sociaal Actieve Burgerpartij wenst familie en vrienden van Andre Willems veel kracht toe in deze droevige tijd. Bestuur en fractie Sociaal Actieve Burgerpartij Maastricht

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square