Oproep aan Minister Slob & Tweede Kamer: laat de cijfers van het centraal examen staan.

Geachte Minister & Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, Afgelopen vrijdag werden wij geconfronteerd met het feit dat 354 leerlingen van het VMBO in Maastricht geen eindexamendiploma zullen krijg en omdat er door de school enorme fouten zijn gemaakt. Leerlingen dreigen op deze manier de dupe te worden van fouten die buiten hen om zijn gemaakt. Leerlingen die dachten hun examen te hebben gehaald, leerlingen die plannen maakten voor de toekomst, soms ook al investeringen hebben gedaan in diezelfde toekomst en dan komt ineens een dergelijk bericht. De impact hiervan is groot in Maastricht. Iedereen kent immers wel iemand die hier slachtoffer van is. Het is dan ook om die reden dat wij

Persbericht

De Sociaal Actieve Burgerpartij heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 19 juni in een stemverklaring haar zorgen uitgesproken over het plan Tillystraat in Wittevrouwenveld. De gemeente Maastricht heeft haast met dit woningbouwproject in deze wijk. Dat komt doordat de zogenaamde landelijke Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) per 1 juli vervalt vanwege het feit dat het beschikbare budget opgebruikt is. Het project, dat voorziet in de sloop van 75 sociale huurwoningen en de nieuwbouw van 87 huizen door woningstichting Servatius, is financieel deels gestoeld op die korting van rijkswege. Het is de bedoeling dat er 67 sociale huurwoningen (van in totaal 87 nieuwbouw won

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square