Vragen ex artikel 47 inzake realiseren van tijdelijke opvanglocatie asielzoekers

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) Betreft: Datum: 22 juli 2018 Geacht College, De Sociaal Actieve Burgerpartij las in Via Limburg ( uitgave 19 juli 2018) onder de rubriek mededelingen/ bekendmakingen dat er onder categorie WB03 gevraagd wordt naar het realiseren van een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers op de Korvetweg nr 31 t/m 37. Bekendmakingen onder WB03 dienen alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met 6 weken en dat hierop niet formeel gereageerd kan worden. Ook liggen deze plannen niet ter inzage. Toen in 2015 sprake was van realiseren noodopvang asielzoekers in Malberg en St.Pieter

SAB stelde vragen in april over verdwijnen van Hoger Onderijs Voor Ouderen Laatste nieuws: HOVO gaat

SAB stelde vragen in april over verdwijnen van Hoger Onderijs Voor Ouderen Laatste nieuws: HOVO gaat niet verloren. HOVO-0nderwijs maakt doorstart in Limburg DOOR PETER BRUIJNS MAASTRICHT Het HOVO Limburg maakt een doorstart. De instelling die sinds 1990 hoger onderwijs voor 50-plussers bood in deze provincie, maar in april ter ziele ging, krijgt hulp van de Open Universiteit voor vernieuwing van haar onderwijs. De provincie maakt met een bijdrage van 50.000 euro de doorstart mogelijk. Vanaf half september worden er weer cursussen gegeven in Maastricht, Heerlen en Roermond in vakken als cultuurgeschiedenis, literatuur, muziek, filosofie, Latijn en sterrenkunde. Het Limburgse ouderenonderw

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake laaggeletterdheid

Geacht College, De Sociaal Actieve Burgerpartij las onlangs in het AD een bericht over de toename van de laaggeletterdheid onder de autochtone bevolking. Landelijk steeg deze laaggeletterdheid binnen drie jaar van 1,5 miljoen naar 2,5 miljoen laaggeletterden. Laaggeletterden hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en dus met het begrijpen en toepassen van informatie die essentieel is voor het functioneren in de maatschappij. Dat betekent nogal wat in een samenleving als de onze, die in een snel tempo ingewikkelder wordt. Een samenleving bovendien die steeds meer uit gaat van de zelfredzaamheid van de burger. Een burger die geacht wordt met een computer en/of een smartphone uit de vo

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square