Vragen ex artikel 47 inzake beantwoording art 47 vragen laaggeletterdheid op 24 juli 2018

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.) Betreft:Vragen ex artikel 47 inzake beantwoording art 47 vragen laaggeletterdheid op 24 juli 2018 Datum: 23 september 2018 Geacht College, De Sociaal Actieve Burgerpartij dankt voor de beantwoording op de art 47 vragen inzake laaggeletterdheid op 24 juli 2018 De fractie van SAB heeft over deze beantwoording toch nog enkele vervolgvragen: In antwoord 1 geeft u aan dat u wil bezien of er in het kader van LEA een opdracht moet worden verleend voor het opstellen van een nieuwe rapportage die de meest recente situatie van laaggeletterdheid weergeeft. Kunt u nu aangeven of deze opdrach

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square