Op weg naar een afvalloos Maastricht in 2030. artikel 47

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.) Betreft: Vragen ex artikel 47 afvalloos Maastricht in 2030 Datum: 16-12-2018 Geacht College, Op weg naar een afvalloos Maastricht in 2030. We zijn er ons allemaal ter degen van bewust dat we afval moeten verminderen en moeten scheiden voor een goede verwerking en ook omonze leefomgeving leefbaar te houden voor de toekomst. De Sociaal Actieve Burgerpartij is dan ook een groot voorstander van afvalvermindering en scheiden van afval dat bij de afvalverwerker niet gescheiden kan worden. De afgelopen weken en via een stadsronde hebben we kunnen vernemen dat de gemeente voornemens is h

OPEN BRIEF VAN SABAAN ALLE INWONERS VAN MAASTRICHT

OPEN BRIEF VAN SABAAN ALLE INWONERS VAN MAASTRICHT Beste inwoners van onze stad. De feestdagen staan weer voor de deur. Feestdagen waar wij allen vragen om saamhorigheid en vrede. Dagen waar alles niet groter en mooier kan, dit ondanks de toenemende armoede onder velen. Helaas merken wij dat het probleem van illegaal en te vroeg afgestoken vuurwerk steeds groter wordt terwijl hier vaste tijden voor bestaan. Wij kunnen als politieke partij hierover vragen stellen. SAB zou aan de portefeuillehouder veiligheid (de burgemeester ) de vraag kunnen stellen om hier strenger op te handhaven en meer boetes uit te schrijven. Maar wij willen deze vraag aan u stellen als inwoner van onze stad. Alle

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square