Vragen ex artikel 47 inzake energietransitie Maastricht

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.) Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake energietransitie Maastricht Datum: 20-02-2019 Geacht College, Op termijn gaat SAPPI in Maastricht onderdelen afstoten en daardoor niet meer voldoen aan het leveren van restwarmte. U bent drukdoende om te onderzoeken of de restwarmte van de DSM als verwarmingsbron voor Maastricht gebruikt kan worden. We mogen aannemen dat hier toch flinke investeringen voor nodig zijn en een nog aan te leggen infrastructuur. In het kader hiervan hebben wij de volgende vragen: 1. Op welke termijn denkt u dat dit realiseerbaar zou zijn en waar wilt u deze warm

Vragen ex artikel 47 inzake aso-asielzoekers

Geacht College, In Dagblad de Limburger lazen we enkele artikelen over zogenaamde “aso-asielzoekers” in de verschillende AZC’s. Naar onze eigen waarnemingen is over deze speciale groep asielzoekers in Maastricht weinig bekend. De fractie van SAB heeft hierover enkele vragen: Op welke manier is er een administratie van personen die zich misdragen of misdroegen in en rondom een AZC.? Tot wiens beschikking staat deze eventuele administratie? Hoe vaak is er in Maastricht in 2018 een politie ingrijpen nodig geweest inzake overlastgevende asielzoekers? Hoe vaak werd door gemeente of COA (buurt)bemiddeling ingeschakeld? Hoeveel personen werden vanuit Maastricht overgeplaatst naar de “zwaar bewaakt

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square