Betreft: Art. 47 vragen van SAB inzake handhaving wet gedeeltelijk verbod gezicht bedekkende kleding

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht Postbus 1992, 6201 BZ MAASTRICHT Maastricht, 29 juli 2019 Betreft: Art. 47 vragen van SAB inzake handhaving wet gedeeltelijk verbod gezicht bedekkende kleding. Geacht college, De Sociaal Actieve Burgerpartij Is tegen gelaat bedekkende kleding, dit staat ook in ons verkiezings- en partijprogramma. De nieuwe wet inzake gedeeltelijk verbod gezicht bedekkende kleding gaat per 1 augustus van kracht. Vanaf die datum is het niet toegestaan om in zorg- en onderwijsinstellingen en in het openbaar vervoer een boerka, bivakmuts, integraalhelm of nikab te dragen. De OV bedrijvengaven al aan dat deze wet voor hen onwerkbaar is en laten de han

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake parkeerproblematiek

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake parkeerproblematiek Datum: 22 juli 2019 Geacht College Sinds februari 2018 attendeert u, via dagbladen en internet, de inwoners van Maastricht en omstreken over het vernieuwen van de parkeermeters. In al uw boodschappen geeft u duidelijk aan dat er bij de automaten met pin betaald kan worden. De problemen rondom het betalen van parkeergeld bij de automaten lijken heel complex te zijn en er werden, naar wij vernamen, al parkeerboetes uitgeschreven. SPM (mei 2019) en PVM (juli 2019) stelden al terechte vragen. SAB heeft aanvullende vragen: Waarom

MOTIE Einsteintelescoop

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 2 juli 2019, Constaterende dat:  De Einsteintelescoop structureel hoogwaardig werk kan bieden voor universitair afgestudeerden in de regio Maastricht Heuvelland en de bouw zorg kan dragen voor jarenlang werkgelegenheid voor lager opgeleiden;  De Einsteintelescoop voor de gehele regio op het gebied van research en onderzoek een enorme uitstraling kan gaan bieden. Overwegende dat:  Er een vooronderzoek zal gaan plaatsvinden inzake gesteldheid en rust in de bodemlagen;  Men in België gedurende een periode van vijf jaar proefboringen wil gaan doen inzake zink, koper en andere kostbare metalenwinning in een bijna 9000 hectare groot

Brandbrief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht

Brandbrief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht Datum 15 juli 2019 Geacht College, De fractie van SAB is v.w.b. de plannen m.b.t. Malpertuis en Pottenberg enerzijds verheugd en anderzijds hevig teleurgesteld. Verheugd omdat er nieuwe levensbestendige woonruimtes voor de verouderde huizen/appartementen terug komen en de wijken groener worden. Teleurgesteld omdat uit beide wijken de socialen harten worden weggesneden. De fractie van SAB onderkent dat er in beide wijken geen ruimte is voor supermarkten, slagers, bakkers etc omdat er voldoende andere grotere concurrenten binnen 500 meter afstand liggen. Geacht college, wel moeten we de sociale instanties die nu in de

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square