(REACTIE) Vragen ex art. 47 RvO inzake chippen van gft- containers

Geachte heer Gorren, Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader van artikel 47 van het Reglement van Orde. Vraag 1: Lijkt het niet efficiënter om, in plaats van de gft-containers te chippen, de wagens te wegen vóór en na het ophalen van de containers? Onzes inziens krijgt u dan ook een inzicht per buurt en per seizoen. Antwoord 1: De ingezamelde tonnages worden nu al gewogen maar dat geeft geen informatie over de inzamelbehoefte per wijk. Het legen van een volle of bijna lege container kost even veel tijd. Het chippen geeft inzicht in de aanbiedfrequentie. Op basis daarvan kunnen routes afhankelijk van het seizoen worden gepland en voertu

Vervolgvragen ex artikel 47 inzake beantwoording chippen van gft-containers

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) Betreft: Vervolgvragen ex artikel 47 inzake beantwoording chippen van gft-containers Datum: 28 oktober 2019 Geacht College, Allereerst dank voor de snelle beantwoording op de door ons gestelde art 47 vragen inzake chippen van gft- containers. De fractie van SAB heeft naar aanleiding van deze beantwoording toch nog enkele vervolgvragen: Op onze vraag hoe u omgaat met de bewoners die niet mee willen werken antwoordt u in het kort dat de containers en emmers eigendom zijn en blijven van de gemeente en deze bij de betreffende woning horen. Containers zonder chip worden na 1-1-2020 niet

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square