Vragen ex artikel 47 inzake regelgeving Airbnb

SAB stelt vragen over Airbnb: Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake regelgeving Airbnb Datum: 30 januari 2020 Geacht College, De eigen regels die de gemeente Amsterdam aanhield voor vakantieverhuur van woningen is onwettig, oordeelde onlangs de Raad van State. Dit betekent dat mensen die hun woning tijdelijk willen verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb, dat alleen mogen als ze hiervoor een vergunning hebben. Voor een vergunning bedacht de gemeente een uitzondering; mensen mochten hun woning toch verhuren als ze aan bepaalde eisen voldeden. Ze moesten vooraf melden dat ze hun huis tijd

Vragen ex artikel 47 inzake bestedingen COA-gelden

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake bestedingen COA-gelden Datum: 29 januari 2020 Geacht College, Medio januari kwam de gemeente Weert negatief in het nieuws wegens bestedingen van door het COA beschikbaar gesteld geld. Jaarlijks maakt het Rijk geld over naar gemeenten waar asielzoekers gehuisvest worden. Het is een compensatie. Gemeenten krijgen vanuit het Rijk geld per inwoner. Omdat veel asielzoekers niet lokaal staan ingeschreven, worden azc-gemeenten gecompenseerd. Natuurlijk ontvangt ook Maastricht een substantieel subsidiebedrag. Hierover heeft de fractie van SAB enkele vrag

Vragen ex artikel 47 inzake woon- en leefomstandigheden ouderen

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake woon- en leefomstandigheden ouderen Datum: 17 januari 2020 Geacht College, Onlangs kwamen er vanuit de landelijke media berichten dat duizenden ouderen op een wachtlijst voor een plaats in een verzorgingstehuis staan. Het argument van het huidige kabinet is dat Nederland te weinig zorgpersoneel heeft. De Sociaal Actieve Burgerpartij is verbaasd dat dit argument nu wordt aangegrepen aangezien een groot deel van het zorgpersoneel eerst werd ontslagen en vervolgens aan uitkeringstarief opnieuw aan het werk werd gesteld. SAB heeft over de landelijk

Open brief inzake gang van zaken rondom evenement 11de ven de 11de

Maastricht, 8 januari 2020 Open brief inzake gang van zaken rondom evenement 11de ven de 11de Geacht college, Met grote verbazing nam de Sociaal Actieve Burgerpartij kennis van het feit dat de kans dat de “11devande11de” dit jaar op het Vrijthof wordt gehouden nagenoeg nihil is. De Sjeng Kraft Kompenei heeft de aanvraag blijkbaar één dag te laat ingediend. Alle zestig dagen waarop een evenement gehouden mag worden op het Vrijthof, zijn in principe al vergeven. Een woordvoerder van de gemeente schijnt, volgens dagblad De Limburger, te bevestigen dat het „zuur” is, maar dat voor iedereen dezelfde regels gelden. „Ze hebben de pech dat het Vrijthof helemaal vol is.” Enige optie zou nog kunnen z

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square