October 23, 2017

De deur dient dicht te blijven voor niet

                             NEDERLANDERS

Geachte Burgemeester, beste Annemarie,

Het nieuwe kabi...

October 21, 2017

Aan de Gemeenteraad van de gemeente Maastricht

Raadsgriffie@maastricht.nl

Datum: 19 oktober 2017

Onderwerp: Open brief inzake verkeerstechnische problemen voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.

Geacht College, geachte raadsleden en burgerraadsleden,

De Sociaal Actieve Bur...

October 16, 2017

Nu specialisten het nieuwe regeerakkoord napluizen komen ook "verborgen zaken" naar voren.

Zo verstopt het nieuwe kabinet een lastenverhoging van 2 miljard gewoon in een voetnootje.

Dit werd vastgesteld door specialisten van Elsevier Weekblad. (Gehele artikel te lezen vi...

October 14, 2017

  • Maastrichtenaren die met beide voeten in de klei staan

  • Maastrichtenaren die zich willen verdiepen in hetgeen er speelt in hun stad

  • Maastrichtenaren die niet voor eigen eer en glorie, maar voor de burgers van Maastricht gaan.

BURGERS DIE WILLEN OPKOMEN V...

October 14, 2017

Eberhard van der laan

Een mens is heen gegaan.
Een mens van eenvoud.
Een mens van het volk.
Een fantastisch mens

Sociaal Actieve Burgerpartij wenst zijn echtgenote, kinderen en allen die hem lief hebben, heel veel sterkte met dit immens verlies.

October 14, 2017

Sociaal Actieve Burgerpartij las het bericht dat de Provincie Limburg er weer warmpjes bij zit. Door slim met geld om te gaan is de Provincie weer net zo rijk als twee jaar geleden. Sociaal Actieve burgerpartij zou graag een gedeelte van "dit slimme bankieren" omgezet...

October 14, 2017

Het klimaatcentrum is een van de adviesinstanties die mede door de aanwezigheid van de universiteit, uitstekend zou passen in het toekomstbeeld van Sociaal Actieve Burgerpartij voor de stad Maastricht. Dit instituut zou een aanvulling zijn voor de werkgelegenheid in Ma...

October 14, 2017

In een participatiemaatschappij wordt gesproken met de burgers en niet over de burgers

De informatieavond op 18 september gaf veel duidelijkheid:

  • Dit plan heeft geen meerwaarde voor en volgens de inwoners van Wolder

  • 688 Handtekeningen in een overhandigde petitie...

October 14, 2017

Infrastructuur Maastricht

Met de bouw van de nieuwe Noorderbrug en aanlanding voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan de infrastructuur van Maastricht-West. De doorstroming naar en van het centrum maar ook vanuit Belgie gaat op deze manier voor minder verkeers hinder zor...

October 12, 2017

Sociaal Actieve burgerpartij is een felle tegenstander van het verhogen van de eigen risico in de zorg. Zoals het erna uitziet zullen de VVD, D66, CU en CDA gaan voor een verhoging van de eigen bijdrage. Dit is tegen de verkiezingsbelofte van enkele van deze politieke...

Please reload

Recente berichten
Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook Basic Square