Algemeen

SAB wil een partij zijn van niet praten, maar doen. Kort bij de mensen staan en besluiten nemen waarbij de mening van de burger telt. Besluiten nemen voor de burger, maar zeker ook met die burger. Wij willen de burger eerlijk vertellen hoe het in elkaar zit. Leg de burger uit waarom je bepaalde keuzes wel maakt en andere niet. Draag oplossingen aan en luister vooral naar hun klachten. Leg uit wat je ermee doet en waarom. Als partij willen wij een harmonieuze werking en overleg tussen de lokale instellingen, de burger en ondernemer in de stad. Wij willen dat de gemeentelijke kennis en kunde ten dienste komt  voor het faciliteren en ondersteunen van initiatiefnemers.

Het mag niet zijn dat de ambtenaar alleen maar zegt wat  er niet mag, maar dat er wordt aangegeven hoe te handelen om te bereiken wat men wel wil. SAB wil geen”maak-maatschappij” maar is voorstander, daar waar mogelijk, van een zelfregulerende maatschappij. Geef initiatieven vanuit de buurten in het kader van de participatiewet meer kans van slagen. Wij willen duidelijke kaders aangeven waarbinnen de burger zelf regulerend kan zijn. Wij willen behouden wat goed is en nieuw toevoegen waar nodig.