• Grotere financiële steun voor amateurgezelschappen die innoverende en artistiek vernieuwende initiatieven nemen.

  • Selectievere gemeentelijke subsidies voor gezelschappen die al overheidssteun ontvangen.

  • Realiseren van klein betaalbaar theater ( tot ca. 400 plaatsen) voor de amateurkunsten.

  • Stimulering op scholen van de kleinkunst met inzet van verenigingen , conservatorium, toneelacademie en andere opleidingsinstituten op het gebied van kunst en cultuur.

  • Selectievere subsidies voor kunstfestivals en projecten die weinig publiek trekken.

  • Leegstaande etalageruimten uitbesteden aan kunstenaars waardoor zij hun producten tentoon kunnen stellen.

  • Stimuleren en ondersteunen van Limburgse volkscultuur en projecten over de Limburgse en Maastrichtse historie en cultuur.