Cultureel erfgoed

De Sociaal Actieve Burgerpartij, vindt dat er meer financiële ruimte vrij gemaakt dient te worden voor het herstel van enkele historische elementen die (bijna) verloren zijn gegaan. Binnen onze stad zijn vele groeperingen bezig met de historie van Maastricht die helaas te weinig zichtbaar kunnen zijn. SAB wil deze groepen een podium geven. ( Stichting Maquette Maastricht, Stichting Maastricht Vestingstad, Stichting D’Artagnan, Stichting Romeinse brug Maastricht en vele anderen. Vaak wordt gesproken over Maastricht als Romeinse vesting, maar buiten de funderingsresten in de kelder van hotel Derlon is van de Romeinse herkomst niets te zien. Wetende dat de verschillende gemeentelijke erfgoedcollecties, de honderden archeologische dossiers langzamerhand ontsloten worden, dient hieraan ook meer zichtbaarheid gegeven te worden. Een stad die trots zegt te zijn op haar erfgoed, moet dit beter tonen.

kernpunten

  • De Sociaal Actieve Burgerpartij zal zich inzetten en middelen vrij maken voor het behoud van Maastrichts cultureel erfgoed en het uitdragen daarvan.  

  • Bij bouwprojecten grotere inbreng van cultuurhistorici en instellingen die met historisch Maastricht verbonden zijn.

  • Reconstructie in het Belvédereproject van de kruittoren en de Hochterpoort op de Boschstraat als entree naar het oude stadsgedeelte.

  • Reconstructie kruittoren in Wijck/ Martinuspoort

  • Romeinse brug en andere romeinse oudheden zichtbaar maken voor het publiek