Multicultureel 

De periode van de expliciete multiculturele samenleving is wat de Sociaal Actieve Burgerpartij betreft voorbij. Positieve discriminatie heeft minder goeds gebracht dan verwacht. De derde generatie allochtonen uit Marokko of Turkije hebben inmiddels dezelfde kansen als de autochtone

bevolking en je zou ze zelfs geen allochtoon of andere benaming meer moeten geven. SAB vindt het discriminerend om nog te spreken over

integratie bij deze derde generatie. Sommigen spreken het Maastrichts beter dan de tiende generatie Maastrichtenaren. SAB geeft wel de ouders mee, hun kinderen op te voeden volgens de normen en waarden die in Nederland gelden. De eerste generatie is inmiddels nu al zolang in Nederland dat deze inwoners voldoende tijd en kansen hebben gehad om te integreren. De opvoeding volgens westerse normen kan de derde

generatie, die hier nu bijna allemaal vanaf hun geboorte verblijven, zelf oppakken hetgeen onze autochtone bevolking ook met hun pasgeborenen doen. Hier hoeft geen gemeenschapsgeld meer voor gereserveert en uitgegeven te worden.

Kernpunten

  • Er worden geen gemeentelijke subsidies meer verstrekt om mensen te laten integreren in onze samenleving. De inwoners van onze stad zijn sterk genoeg om hun eigen kinderen te begeleiden bij hun inburgering.

  • Er worden geen vergunningen meer verleend voor het bouwen van nieuwe gebedshuizen.

  • Geen positieve discriminatie meer voor allochtonen aan gemeentelijke loketten en gesubsidieerde instellingen, maar maatschappelijke functionering op basis van gelijkwaardigheid.

Opvang asielzoekers

SAB vindt dat mensen die in nood verkeren geholpen dienen te worden, waar ze ook vandaan komen. Als stad dienen wij hier ruimte voor te creëren en deze mensen op te vangen. SAB vindt echter ook dat onze stad eenzelfde aantal moet opnemen zoals de steden om ons heen van gelijke grootte. Het kan niet zo zijn dat wij als hoofdstad van Limburg een groter aantal asielzoekers moeten opnemen dan de rest. Iedereen hoort hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen.

De Sociaal Actieve Burgerpartij pleit dan ook voor een van te voren vastgestel maximum en voor Maastricht geldt dan in totaal 600 opvangplekken.

Deze plekken dienen in goed overleg met de buurten gekozen te worden. Geen opvanglocatie midden in een wijk, maar aan de randen van de stad met voldoende ruimte voor het ontplooien van allerlei activiteiten voor deze mensen.

SAB pleit er ook voor dat deze asielzoekers vanaf dag één dat zij in onze stad verblijven, mee helpen in het onderhouden ervan. Dit versneld de integratie, dus ook de taalvaardigheid. Ook bevorderd dit het acceptatieproces.

Kernpunten

  • Wie in nood is dient geholpen te worden, ongeacht waar hij vandaan komt.

  • SAB gaat voor maximaal 600 opvangplekken in onze stad.

  • Geen opvanglocatie midden in de wijk, maar aan de randen van de stad.

  • Geen overvaltactiek, maar goed overleg met de buurt waar de opvanglocatie komt te liggen.

  • Vanaf het prille begin dienen de asielzoekers mee te helpen de stad te onderhouden