Onderwijs en jongeren

Maastricht kent een diversiteit aan onderwijsinstituten. Alles moet uit de kast worden gehaald om dit in stand te houden en nog te verbeteren. De universiteit is een visitekaartje voor Maastricht en ook voor de provincie. Coöperatieve samenwerking dient verder te worden verbeterd. De complexe jeugdzorg overbrengen naar de gemeente in het kader van de 3 decentralisaties hoort te gebeuren met voldoende geld om ook adequaat te kunnen handelen. De Sociaal Actieve Burgerpartij wil dat Maastricht ook voor jonge mensen een goede plaats is om op te groeien, te wonen, werken en te recreëren. In het Lager Onderwijs dienen de scholen vrij van godsdienstles te zijn. Dit is een taak van de ouders en de scholen mogen hierdoor niet geremd worden in het geven van onderwijs. Er dient meer dan gemiddeld contact tussen ouders en school te zijn, vooral als het signaal zich voordoet dat een leerling door diverse redenen voortijdig de school wil verlaten. Samenwerking tussen scholen en sportverenigingen moet worden gestimuleerd. De gezondheid van onze jeugd staat voorop en dit verdienen wij later terug in ziekte- kosten als ze senior zijn. Drank, snoep en snackautomaten moeten verdwijnen uit de schoolkantines. Overgewicht en diabetici moet volgens SAB tot het verleden gaan behoren.

Kernpunten

 • Geen godsdienstonderwijs op lagere scholen, dit dienen de ouders zelf op te pakken.

 • De sportleraar weer invoeren in het lager en voortgezet onderwijs en tevens het invoeren van zwemles.         

 • Jeugdzorg voorzien van genoeg middelen om adequaat te kunnen handelen.

 • Betere samenwerking tussen scholen en sportverenigingen ter verbetering van de gezondheid van onze jeugd.

 • Verwijderen van drank, snoep en snackautomaten op scholen.

 • Voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters. 

Omscholing en vorming 

Jongeren moeten meer aan werk geholpen worden.

Senioren moeten steeds langer doorwerken, (67 jaar)

eer zij mogen gaan genieten van hun verdiende rusten hun hobby. Vele jongeren vinden geen baan, staan aan de zijkant en worden daar tientallen jaren later voor gestraft.

Jongeren die in de bijstand geraken moeten geholpen

worden met bijscholing om zo hun kans op de arbeidmarkt te vergroten.

Kernpunten

 • Jongeren moeten meer geholpen worden in het zoeken van een baan.

 • Jongeren die in de bijstand belanden moeten middels bijscholing of gedragstherapie  geholpen worden aan een nieuwe baan.

(Hang) jongeren

Niet alleen de overheid draagt verantwoordelijkheid, 

maar zeker ook de ouders. Wij vinden dat de ouders van hangjongeren een grotere verantwoordelijkheid hierin moeten nemen en bij niet naleven van overeenkomsten dit kan leiden tot sancties. Intensievere maatregelen binnen de bevoegdheden dienen ten volle benut te worden om er voor te zorgen dat de ouders hun verantwoordelijkheid ook nemen. Er wordt naar gestreefd de overlast niet te verplaatsen, maar in samenspraak met burgers en jongeren deze te verminderen en daar waar mogelijk te stoppen.  Maastricht heeft nog steeds te weinig te bieden op het gebied van uitgaan voor onze jongeren. De Sociaal Actieve Burgerpartij vindt dat er samen met de jongerenraad gezocht dient te worden naar mogelijkheden op dit gebied.

Kernpunten

 • Kostenloze inlooplocaties met voorzieningen die de de jeugd aanspreekt e.e.a. in overleg met de doelgroep.

 • Een discotheek/ uitgaansgelegenheid niet zijn een poppodium voor de jeugd in het Belvédere gebied of een van de ENCI- hallen met ruime parkeergelegenheid en nachtelijk busvervoer naar diverse wijken in Maastricht.

 • Intensiever toezicht en striktere handhaving van verordening(en) met betrekking tot het zich ophouden in openbare gebouwen en openbare weg.

 • Straatverbod/samenscholingsverbod bij overtreding van drank- en drugswet c.q. overlast met hieraan gekoppeld een meldingsplicht.

 • Schades en vernielingen verhalen op jeugd en/of ouders(voogd).