Uitgelichte berichten

Open brief inzake verkeerstechnische problemen voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.

Aan de Gemeenteraad van de gemeente Maastricht

Raadsgriffie@maastricht.nl

Datum: 19 oktober 2017

Onderwerp: Open brief inzake verkeerstechnische problemen voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.

Geacht College, geachte raadsleden en burgerraadsleden,

De Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) wil namens vele rolstoel- en scootmobielgebruikers in Maastricht uw aandacht vragen voor het volgende:

Herhaaldelijk komen de gebruikers van rolstoelen en scootmobielen in de problemen indien men een trottoir op wil rijden of dit wil verlaten. Soms zijn verlaagde stukken onvindbaar of zijn deze geblokkeerd door geparkeerde voertuigen of groencontainers. Deze klachten bereiken

ons uit de gehele gemeente Maastricht.

De gebruikers van rolstoelen en scootmobielen geven aan dat men behoefte heeft aan verlaagde trottoirs aan begin en eind van een straat met minimaal een andere mogelijkheid binnen honderd meter.

SAB beseft dat een realisering van een dergelijke wens financiële consequenties zal hebben inzake plaatsing van verbodsborden voor parkeren van voertuigen, aanbrengen van gele belijning en plaatsing van borden waarop rolstoel- en scootmobielgebruikers geattendeerd worden op de diverse verlaagde trottoirs.

Op dit gebied zult u als College en Raadsleden keuzes moeten gaan maken. We willen meegeven dat de veiligheid van onze gehandicapte mede-inwoners nooit ten koste mag gaan van financiële overwegingen.

De Sociaal Actieve Burgerpartij verzoekt u bij deze om dit probleem aan te pakken om onze gehandicapte stadsgenoten een veilige gang door ons mooi Maastricht te garanderen.

Namens de Sociaal Actieve Burgerpartij

Wim Schulpen

Jos Gorren

Recente berichten