Please reload

Recente berichten

SAB zoekt kandidaten voor de Gemeenteraad van Maastricht

October 14, 2017

1/1
Please reload

Uitgelichte berichten

art 47 vragen inzake vooruitgeschoven werkzaamheden tramlijn Hasselt – Maastricht

April 10, 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201 BZ Maastricht

 

Maastricht, 09 april 2018

Onderwerp: art 47 vragen inzake vooruitgeschoven werkzaamheden tramlijn Hasselt – Maastricht

 

Geacht College,

 

Op 09 april vernam de Sociaal Actieve Burgerpartij via Dagblad De Limburger dat er in verband met kostenbesparing alvast voorbereidende werkzaamheden voor de toekomstige tramlijn Hasselt -Maastricht zijn gestart. De sociaal Actieve Burgerpartij juicht iedere genomen  stap die kan leiden tot minder hoge kosten in dit dossier toe.

Het bestemmingsplan ligt echter tot 26 april nog ter inzage.

 

Omtrent deze gang van zaken heeft de Sociaal Actieve Burgerpartij enkele vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat indien burgers  werkzaamheden starten, alvorens een vergunning  te hebben gekregen, door de gemeente op de vingers moeten worden getikt?

  2. Bent u het met ons eens dat de gemeente met dit schijnbare hautaine gedrag  zichzelf in een uitzonderingspositie plaatst nu  de regel niet zal gelden indien dit werkzaamheden van of vanuit de gemeente betreft?

  3. Bent u het met ons eens dat u voordat de werkzaamheden zouden starten beter de gemeenteraad  om goedkeuring had kunnen vragen ?

  4. Bent u het met ons eens dat de door u genomen stap in dit gevoelige dossier weer onnodige kritiek  zal gaan opleveren vanuit de bevolking?

  5. Bent u het met ons eens dat in de toekomst meer aandacht kan worden gegeven aan een goede communicatie met de Gemeenteraad en andere betrokkenen ?

 

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

 

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)

 

 

    

 

 

Share on Facebook
Please reload

Volg ons
Please reload

Archief
  • Facebook Basic Square