Uitgelichte berichten

Vragen ex artikel 47 inzake Universiteit Maastricht

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake Universiteit Maastricht

Datum: 18 mei 2018

Geacht College,

In Dagblad De Limburger las de Sociaal Actieve Burgerpartij op 16 mei ‘18 het artikel “Burger betaalt buitenlandse student”.

Tevens vernamen we via Nieuwsuur dat Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) de Maastrichtse Universiteit, de Universiteit Twente en Inspectie van het Onderwijs voor de rechter daagt. Dit omdat Engels als voertaal wordt gebruikt. De inspectie wordt verweten dat die niet optreedt tegen universiteiten die Engels als voertaal gebruiken.

In 2016 kende de Universiteit Maastricht 9600 buitenlandse studenten (51% van totale bezetting) bestaande uit 112 verschillende nationaliteiten (bron: jaarverslag Universiteit Maastricht). Dit aantal is nog steeds stijgende. De Rijksbijdrage voor deze buitenlandse studenten bedroeg in 2016 ruim 113 miljoen.

Uitgaande van deze berichtgeving heeft de Sociaal Actieve Burgerpartij enkele vragen:

  1. De Universiteit Maastricht denkt dat ze een scharnierfunctie in de Euregio heeft en wil ook talent aantrekken voor Nederland en behouden (win/win).

  2. Bent u met ons eens dat deze scharnierfunctie een extra druk geeft op woningnood en overlast gedurende het verblijf van deze studenten in Maastricht?

  3. Bent u het met ons eens dat deze studenten alleen behouden kunnen blijven voor deze regio als er hoogwaardig werk aanwezig is?

  4. De gemeente Maastricht is in grote mate afhankelijk in reilen en zeilen van de Universiteit Maastricht. Bent u bereidt om andere speerpunten voor de “welvaart en werkgelegenheid” voor Maastricht en haar burgers aan te boren (bv komst grote technische bedrijven)?

  5. Zijn er inmiddels Nederlandse studenten, door de hoge rijksbijdrage op collegegelden voor de toestromende buitenlandse studenten, geweigerd door de Universiteit Maastricht?

  6. Indien collegegelden voor buitenlandse studenten worden verhoogt naar het werkelijke tarief zonder overheidsbijdrage zal dit de toestroom van deze studenten doen verminderen en alleen hen, die echt bewust voor Universiteit Maastricht kiezen, in Maastricht dienen te worden gehuisvest. Dit doet dan weer de druk op kamerverhuur en overlast beperken. Wilt u deelnemen aan een lobby om dit te bereiken?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)

Wim Schulpen (Burgerlid)

Recente berichten