Uitgelichte berichten

SAB stelde vragen in april over verdwijnen van Hoger Onderijs Voor Ouderen Laatste nieuws: HOVO gaat

SAB stelde vragen in april over verdwijnen van Hoger Onderijs Voor Ouderen

Laatste nieuws: HOVO gaat niet verloren.

HOVO-0nderwijs maakt doorstart in Limburg

DOOR PETER BRUIJNS

MAASTRICHT Het HOVO Limburg maakt een doorstart. De instelling die sinds 1990 hoger onderwijs voor 50-plussers bood in deze provincie, maar in april ter ziele ging, krijgt hulp van de Open Universiteit voor vernieuwing van haar onderwijs. De provincie maakt met een bijdrage van 50.000 euro de doorstart mogelijk. Vanaf half september worden er weer cursussen gegeven in Maastricht, Heerlen en Roermond in vakken als cultuurgeschiedenis, literatuur, muziek, filosofie, Latijn en sterrenkunde. Het Limburgse ouderenonderwijs hield in april op te bestaan omdat het onderwijs niet meer kostendekkend kon worden gegeven. Zuyd wilde niet langer tienduizenden euro’s per jaar op het HOVO-onderwijs toeleggen. Daarmee werd Limburg de enige provincie die verstoken bleef van HOVO-cursussen. Het provinciebestuur weigerde aanvankelijk te hulp te schieten, tot vorige maand een motie in Provinciale Staten werd aangenomen om HOVO een halve ton te schenken. Gedeputeerde Hans Theunissen nu: „Het is belangrijk dat HOVO voor de Limburgse ouderen behouden blijft. Daarom hebben we afgelopen periode veelvuldig overleg gehad met de initiatiefnemers van deze doorstart.” De Open Universiteit wil HOVO Limburg helpen met met onder meer nieuwe onderwijsmethodes en technologie, zoals het gebruik van educatieve games. In een persbericht van de provincie wordt HOVO-coördinator Liesbeth Wierink genoemd als een van de drijvende krachten achter de doorstart. Ook cursiste Rosemarie Bovy heeft zich er intensief voor ingezet.

De beantwoording van de vragen van SAB:

Aan de fractie SAB t.a.v. de heer J.Jos Gorren

ONDERWERP Vragen ex art. 47 RvO inzake verdwijnen HOVO-Zuyd

BEHANDELD DOOR G. (Simone) van der Steen

Geachte heer Gorren,

DATUM 9 mei 2018

-ONZE REFERENTIE2018-13225 UW REFERENTIE--- Onderstaand treft U de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in kader van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Vraag 1: Was het u bekend dat de Hogeschool Zuyd dit onderwijs aan bood (gratis beschikbaar stellen van leslokalen) en nu financiële eisen stelt.

Antwoord 1: Ja, ik was hiermee bekend..Hoger Onderwijs voor Ouderen is in 1990 opgericht met ondersteuning van meerdere onderwijsinstellingen in Limburg (Fontys, UM, Open Universiteit) en de rechtsvoorganger van Zuyd. In de loop van de jaren hebben de andere partners zich teruggetrokken, waardoor Zuyd de enige drager van HOVO werd. In 2013 is HOVO binnen de Zuyd organisatie geplaatst onder de voorwaarde dat HOVO kostendekkend zou worden. Met kostendekkend wordt verstaan: de kosten voor docenten en de kosten voor directie en administratieve ondersteuning. De kosten voor materialen en het gebruik van andere faciliteiten werden niet doorberekend. Nu 5 jaar na dato bleek HOVO niet kostendekkend te kunnen zijn en heeft Zuyd het besluit genomen de samenwerking te willen beëindingen.

Vraag 2: Toont u de bereidheid om te lobbyen bij de provincie om dit onderwijs voor Limburg te behouden?

Antwoord 2: Nee, dit is – vanuit de gemeente Maastricht en onze rol voor hoger onderwijs en na alle inzet die vanuit HOVO en Zuyd is gepleegd richting andere onderwijspartners om HOVO Limburg overeind te houden een gepasseerd station.Het feit dat er in Limburg geen HOVO Limburg meer is, heeft te maken met het feit dat er geen bereidheid was van meerdere partijen om hierin te blijven investeren, maar ook met het feit dat er uitstekend volwassenenonderwijs is aan Belgische en Duitse zijde waar ook volop van gebruik wordt gemaakt. Bovendien zijn er in Maastricht alleen al tal van andere mogelijkheden voor ouderen om cursussen te volgen en of nadere verdieping op te doen. Denk bijvoorbeeld ook aan Studium Generale.

Vraag 3: Toont u de bereidheid om aandacht te geven aan de door ASM gesteunde petitie ter behoud van dit onderwijs?

Antwoord 3: Zuyd heeft het besluit genomen om de samenwerking met HOVO per 1 mei te beëindigen, maar juicht het toe als HOVO en/of andere partijen een nieuw start willen maken. Ik zou in de aandacht voor het hoger onderwijs via deze petitie dat zelfde appèl willen doen. Zoek de samenwerking met andere partijen op en kijk wat wel mogelijk is.

Hoogachtend, Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, Wethouder Cultuur, Onderwijs, Jeugdzorg, Gezondheid en Student & Stad H.W.M. (Bert) Jongen

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square