Uitgelichte berichten

Vragen ex artikel 47 inzake realiseren van tijdelijke opvanglocatie asielzoekers

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Betreft:

Datum: 22 juli 2018

Geacht College,

De Sociaal Actieve Burgerpartij las in Via Limburg ( uitgave 19 juli 2018) onder de rubriek mededelingen/ bekendmakingen dat er onder categorie WB03 gevraagd wordt naar het realiseren van een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers op de Korvetweg nr 31 t/m 37.

Bekendmakingen onder WB03 dienen alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met 6 weken en dat hierop niet formeel gereageerd kan worden. Ook liggen deze plannen niet ter inzage.

Toen in 2015 sprake was van realiseren noodopvang asielzoekers in Malberg en St.Pieter gaf de gemeente aan dat er inzake noodopvang van een honderdtal alleenstaande minderjarige asielzoekers aparte besluitvorming door het college zou moeten plaatsvinden. Men zou bekijken of men deze groep ergens in de stad kon huisvesten. Ook zou men vooraf gaan communiceren met de buurtbewoners.

Tevens werd er bekend gemaakt dat er geen crisisopvang in Maastricht zou plaatsvinden en dat er ook geen verzoeken hiervoor lopen.

De Sociaal Actieve Burgerpartij heeft enkele vragen:

  1. Waarom is er geen eerdere mededeling gedaan over de vermelde tijdelijke plaatsing aan de Korvetweg?

  2. Om hoeveel asielzoekers gaat het?

  3. Hoelang is het begrip “tijdelijk” in deze casus?

  4. Zijn de bewoners van Limmel en Nazareth op de hoogte van deze plannen?

Enkele aanvullende vragen:

  1. Waarom duurt het zolang eer de Fr. Romanusweg klaar is? Heeft dit te maken met de mogelijk vervuilde grond op deze locatie?

  2. Waar verblijvenasielzoekers van opvang Overmaze nu?

  3. Kan met dit tijdelijke onderkomen op de Korvetweg de locatie St. Pieter gesloten worden of gaat de kennisgeving /mededeling over een nieuwe groep asielzoekers?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)

Wim Schulpen (Burgerlid)

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square