Uitgelichte berichten

Vragen ex artikel 47 inzake veiligheid rondom het gebruik van scootmobielen

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake veiligheid rondom het gebruik van scootmobielen

Datum: 24 augustus 2018

Geacht College,

De Sociaal Actieve Burgerpartij neemt een forse toename waar in het gebruik van scootmobielen. Deze scootmobielen zijn door de gemeente verstrekt maar ook zelf aangekocht.

Het blijkt dat het niet vereist is om een bromfietscertificaat of een rijbewijs te hebben om deze te mogen besturen. Iedereen kan en mag in een scootmobiel stappen en wegrijden.

De onbegrensde toename van scootmobielen draagt volgens SAB bij aan toenemende onveilige situaties in het verkeer daar deze scootmobielrijders onvoorbereid en vaak zonder kennis van de verkeersregels deelnemen aan een steeds drukker wordend verkeer.

SAB is een voorstander dat mensen met een loopbeperking toch kunnen deelnemen aan de dagelijkse gang van zaken zoals boodschappen doen, visite afleggen, hond uitlaten etc. Ook vinden wij, dat wij als overheid, van hen en andere verkeersgebruikers mogen verwachten dat zij de verkeersregels kennen en naleven.

Het is echter niet onze taak om hen de deelname aan het verkeer met de scootmobiel te verbieden.

SAB heeft hierover enkele vragen:

1. Kunt u bij benadering aangeven hoeveel scootmobielen door de gemeente de afgelopen 10 jaar zijn uitgegeven?

2. Hoe denkt u over de veiligheid van de weggebruikers en met name over de veiligheid van en voor scootmobielgebruikers?

3. Op welke manier denkt u dat ook scootmobielgebruikers over voldoende kennis van verkeersregels kunnen beschikken?

4. Toont u bereidheid om scootmobielgebruikers die geen bromfietscertificaat bezitten een korte cursus rijveiligheid te geven eventueel in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland?

5. Bent u bereidt om de kosten voor deze cursus of deze eenvoudige verkeerstest voor uw rekening te nemen?

6. Toont u bereidheid om ook bij verkoop door derden van scootmobielen deze verkeerstest verplicht te stellen?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Jos Gorren (gemeenteraadslid)

Recente berichten