Uitgelichte berichten

Vragen ex artikel 47 inzake forse toename Airbnb

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake forse toename Airbnb

Datum: 30-08-2018

Geacht College,

De fractie van SAB constateert en heeft via landelijke berichtgeving vernomen dat het aantal Airbnb locaties in Maastricht in korte tijd (2017-2018) gestegen is van +/- 600 locaties naar bijna 1300 locaties.

Dit is een stijging van meer dan 100%

Tevens werd geconstateerd dat in deze tijd van hoogconjunctuur het aantal hotelovernachtingen in Maastricht drastisch is afgenomen tot 70% bed bezettingen en in verschillende gevallen zelfs tot 60%.

Ook blijkt uit onderzoek dat bijna 20% van de verhuurde accommodaties niet meer van particulieren is, maar van professionele eigenaren de zogenaamde sleutelbedrijven waarbij een kwart van de geboekte door deze sleutelbedrijven afgehandeld wordt.

Tevens blijkt dat er steeds meer Airbnb locaties op hotels willen gaan lijken.

Meer toerisme en een toenemende economie moet normaal gesproken meer werkgelegenheid opleveren, echter deze gang van zaken gaat in de nabije toekomst direct en indirect veel werkgelegenheid kosten.

SAB pleit dan ook voor een eerlijker speelveld waarop beide partijen zich begeven en kunnen ondernemen, en dat de gemeente op dezelfde manier moet controleren en handhaven als bij de hotel/horecaondernemers gebeurt.

Hierover heeft de fractie van SAB enkele vragen:

De regel “gelijke monniken gelijke kappen” moet volgens SAB ook gelden voor de regelgeving binnen de hotelbranche, kamerverhuur en het Airbnb gebeuren. Hoe denkt u dit te kunnen verwezenlijken?

Er is geen verplichte registratie voor het ondernemen binnen Airbnb. Kunt u aangeven waarom u wel of waarom u niet wilt voldoen aan een uniforme regelgeving in bovengenoemde velden zodat een eerlijker speelveld ontstaat?

Hoteluitbaters en Airbnb zijn beiden ondernemers in de zin van ondernemen die via het generen van een bepaalde omzet winst willen maken. Kunt u aangeven waarom u beiden anders behandelt?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)

Rob van Thor (Burgerlid)

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square