Uitgelichte berichten

Vragen ex artikel 47 inzake beantwoording art 47 vragen laaggeletterdheid op 24 juli 2018

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Betreft:Vragen ex artikel 47 inzake beantwoording art 47 vragen laaggeletterdheid op 24 juli 2018

Datum: 23 september 2018

Geacht College,

De Sociaal Actieve Burgerpartij dankt voor de beantwoording op de art 47 vragen inzake laaggeletterdheid op 24 juli 2018

De fractie van SAB heeft over deze beantwoording toch nog enkele vervolgvragen:

  1. In antwoord 1 geeft u aan dat u wil bezien of er in het kader van LEA een opdracht moet worden verleend voor het opstellen van een nieuwe rapportage die de meest recente situatie van laaggeletterdheid weergeeft. Kunt u nu aangeven of deze opdracht zal worden gegeven en zo ja wanneer en op welke manier we de eerste voorlopige resultaten mogen verwachten?

  2. In antwoord 3 heeft u het over 4 acties die u onderneemt om laaggeletterdheid terug te dringen.

  • Met provinciale middelen werden 7 digitaalpunten verwezenlijkt. U geeft aan dat er zal worden gestreefd naar 1000 deelnemers/jaar. Kunt u aangeven of dit streven in 2018 zal worden gehaald?

  • U geeft aan dat u beseft dat begrijpelijke dienstverlening naar de burgers zeer gewenst is. Welke stappen heeft u inmiddels ondernomen om dit besef ook daadwerkelijk uit te voeren?

  • Inzake herkennen en signaleren geeft u aan dat er workshops worden gegeven. Hoeveel workshops hebben er momenteel plaatsgevonden en kunt u aangeven welke resultaten deze workshops al hebben opgeleverd?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Jos Gorren (gemeenteraadslid)

Wim Schulpen (burgerlid)

Recente berichten