Uitgelichte berichten

“fraude in de bijstand”

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake “fraude in de bijstand”

Datum: 24 oktober 2018

Geacht College,

Op 24 oktober las de Sociaal Actieve Burgerpartij een artikel in Dagblad de Limburger over bijstandsfraude met als naam “uitkering én huis in Turkije”.

In dit artikel, met als nieuwsbronnen de Telegraaf en Nieuwsuur, was er sprake van 29 fraudeurs in Venlo en Venray.

Al deze mensen hadden in Nederland een bijstandsuitkering en bezaten vermogen (een huis ) in het buitenland. Dit vermogen hadden zij niet gemeld terwijl zij een uitkering hadden.

Hierover heeft SAB enkele vragen:

  1. Worden de aanvragers van een uitkering bij een eerste gesprek duidelijk geïnformeerd over de randvoorwaarden behorende bij deze uitkering?

  2. Worden in Maastricht door SZMH uitkeringsgerechten gecontroleerd op hun vermogen in het buitenland?

  3. Is de controle op (buitenlands) vermogen eenmalig of is er een structureel terugkerende controle op vermogen?

  4. Zijn er in Maastricht soortgelijke gevallen bekend?

  5. Kunt u een overzicht geven van de in laatste 2 jaren uitgevoerde controles, geconstateerd frauduleus handelen en hoeveel van de eventueel onterecht verkregen uitkering daadwerkelijk door de gemeente werd terugontvangen.

  6. Heeft u een overzicht van het aantal weken dat uitkeringsgerechtigden jaarlijks in het buitenland verblijven en wat gaat u ondernemen als de wettelijke norm overschreden wordt?

In afwachting van uw antwoord

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)

Wim Schulpen (Burgerlid)

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square