Uitgelichte berichten

Op weg naar een afvalloos Maastricht in 2030. artikel 47

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Betreft: Vragen ex artikel 47 afvalloos Maastricht in 2030

Datum: 16-12-2018

Geacht College,

Op weg naar een afvalloos Maastricht in 2030.

We zijn er ons allemaal ter degen van bewust dat we afval moeten verminderen en moeten scheiden voor een goede verwerking en ook omonze leefomgeving leefbaar te houden voor de toekomst.

De Sociaal Actieve Burgerpartij is dan ook een groot voorstander van afvalvermindering en scheiden van afval dat bij de afvalverwerker niet gescheiden kan worden.

De afgelopen weken en via een stadsronde hebben we kunnen vernemen dat de gemeente voornemens is het afval scheiden te bevorderen en in het kader hiervan de restzakken nog maar één keer per vier weken op te halen.

De burgers van Maastricht moeten dan groente, fruit, tuinafval en etensresten beter gaan scheiden.

De Sociale Actieve Burgerpartij is van mening dat de liefde van twee kanten moet komen.

Het is nogal wat om deze verantwoordelijkheid helemaal alleen bij de burger te leggen.

SAB heeft dan ook de volgende vragen:

Vraag 1

Bent u het eens metonze stelling, datals u de volledige verantwoordelijkheid voor afvalscheiding bij de Maastrichtse burger neerlegt, de gemeente deze burger dan zo goed mogelijk moet faciliteren in het aantal ophaalbeurten van zijn afval om dit een succes te laten worden?

Vraag 2

Zijn er tegenwoordig al mogelijkheden voor het scheiden van afval bij de afvalverwerker waardoor de burger niet in stelling gebracht hoeft te worden? In dien ja: zou SAB graag van u willen weten waarom de verantwoordelijkheid van afvalscheiding in zijn geheel volledig bij de burger wordt gelegd en er geen andere alternatieven onderzocht/voorgelegd zijn.

Vraag 3

Zoals u weet zijn er ook nogal wat burgers met medicinaal afval dat eerst met de restzak afgevoerd werd. Ook hier speelt stankoverlast en hygiëne een grote rol.

Te denken valt hierbij aan luiers, stoma-afval, incontinentiemateriaal etc.

Bent u bereid om voor die doelgroep een aparte voorziening te treffen zodat deze burgers ook wekelijks hun afval kunnen aanbieden. Wij bedoelen hier niet mee het zelf brengen naar een milieuperron.

Vraag 4

Bent u het met ons eens dat er indien er geen reuk of stank producten meer in de afvalzak aanwezig zijn dat dan pas vier wekelijks ophalen tot de mogelijkheid behoort, eerder niet!

In afwachting van uw antwoord,

SAB

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)

Rob van Thor (Burgerlid)

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square