Uitgelichte berichten

OPEN BRIEF VAN SABAAN ALLE INWONERS VAN MAASTRICHT

OPEN BRIEF VAN SABAAN ALLE INWONERS VAN MAASTRICHT

Beste inwoners van onze stad. De feestdagen staan weer voor de deur. Feestdagen waar wij allen vragen om saamhorigheid en vrede. Dagen waar alles niet groter en mooier kan, dit ondanks de toenemende armoede onder velen. Helaas merken wij dat het probleem van illegaal en te vroeg afgestoken vuurwerk steeds groter wordt terwijl hier vaste tijden voor bestaan. Wij kunnen als politieke partij hierover vragen stellen. SAB zou aan de portefeuillehouder veiligheid (de burgemeester ) de vraag kunnen stellen om hier strenger op te handhaven en meer boetes uit te schrijven. Maar wij willen deze vraag aan u stellen als inwoner van onze stad. Alleen samen met u kunnen wij deze vuurwerkoverlast aanpakken. Onze dieren hebben het al zwaar genoeg tijdens de daarvoor geldende tijden. Wij willen aan u vragen om vuurwerk te gebruiken op de tijden dat het mag. Aan u willen wij vragen jongeren er op aan te spreken en mochten het uw kinderen zijn ook op te treden. Laat Maastricht een voorbeeld zijn voor de steden om ons heen, alleen samen met u kunnen wij dit bereiken. Laten wij proberen te genieten van de komende feestdagen zonder vuurwerk overlast, velen zullen u dankbaar zijn, niet op de laatste plaats onze viervoeters. SAB (Sociaal Actieve Burgerpartij) Wim SchulpenBurgerlid.

Jos Gorren fractievoorzitter

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square