Uitgelichte berichten

Vragen ex artikel 47 inzake aso-asielzoekers

Geacht College,

In Dagblad de Limburger lazen we enkele artikelen over zogenaamde “aso-asielzoekers” in de verschillende AZC’s.

Naar onze eigen waarnemingen is over deze speciale groep asielzoekers in Maastricht weinig bekend.

De fractie van SAB heeft hierover enkele vragen:

  1. Op welke manier is er een administratie van personen die zich misdragen of misdroegen in en rondom een AZC.?

  2. Tot wiens beschikking staat deze eventuele administratie?

  3. Hoe vaak is er in Maastricht in 2018 een politie ingrijpen nodig geweest inzake overlastgevende asielzoekers?

  4. Hoe vaak werd door gemeente of COA (buurt)bemiddeling ingeschakeld?

  5. Hoeveel personen werden vanuit Maastricht overgeplaatst naar de “zwaar bewaakte”AZC’s in Amsterdam en Hoogeveen?

  6. Graag zouden we ook willen weten hoeveel personen uit veilige landen in Maastricht in het AZC verblijven?

  7. Indien u niet of zeer beperkt beschikt over antwoorden op de gestelde vragen, welke middelen heeft u dan om beantwoording mogelijk te maken?

  8. Welke middelen heeft u als College om overlast gevende asielzoekers die in een AZC verblijven “aan te pakken”?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)

Wim Schulpen (Burgerlid)

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square