Uitgelichte berichten

Vragen ex artikel 47 inzake energietransitie Maastricht

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake energietransitie Maastricht

Datum: 20-02-2019

Geacht College,

Op termijn gaat SAPPI in Maastricht onderdelen afstoten en daardoor niet meer voldoen aan het leveren van restwarmte.

U bent drukdoende om te onderzoeken of de restwarmte van de DSM als verwarmingsbron voor Maastricht gebruikt kan worden.

We mogen aannemen dat hier toch flinke investeringen voor nodig zijn en een nog aan te leggen infrastructuur.

In het kader hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. Op welke termijn denkt u dat dit realiseerbaar zou zijn en waar wilt u deze warmte dan voor gaan gebruiken.

2. Heeft u al een globale kostenraming voor het realiseren voor het aanleveren van deze restwarmte, en welke is deze.

3. Hoe gaat u de continuïteit voor het aanleveren van warmte garanderen.

4. Stel dat de DSM na afloop van een eventueel leveringscontract besluit de restwarmte elders in te zetten, hoe vangt u dit dan op.

5. Is het misschien toch verstandig om naast de DSM als bron voor het aanleveren van restwarmte te kijken naar meerdere bronnen die dit kunnen leveren, bv SAPPI in België. Wat is uw mening hierover.

6. Wij hebben de wethouder al tweemaal eerder gevraagd of hij voornemens is een biomassacentrale kort tegen de wijk Boschpoort aan te plaatsen. Zijn antwoord is telkenmale nee, daar zijn geen plannen voor.

Denkt u daar nog steeds zo over.

In de energietransitie wordt continu gesproken over elektriciteit als schone en goedkope energiebron ter vervanging van brandstof voor auto’s en eventueel als alternatief voor koken en verwarmen op gas.

Waterstof als alternatief horen we weinig van omdat het produceren van waterstof meer energie kost dan dat het oplevert.

Toch geloven wij dat als we de overschotten in elektriciteit en restwarmtes gaan inzetten voor het produceren van waterstof dit een beter alternatief zou zijn voor brandstof voor auto’s en ter vervanging van ons aardgas.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Welke ontwikkelingen m.b.t. waterstof vinden er op dit moment plaats in Maastricht.

2. Welke initiatieven ontwikkeld de gemeente op dit moment t.a.v. waterstof als alternatieve brandstof en ter vervanging van aardgas.

3. Bent u met woningcoöperaties in gesprek om bij het overgaan van gas op elektriciteit het leidingnetwerk in hun woningen in stand te laten voor het eventuele vervoer van waterstof zodat onze burgers weer niet op onkosten gejaagd worden.

4. Gezien de voorgaande vragen m.b.t. de restwarmte van de DSM, zou het niet verstandig zijn om de restwarmte van de DSM te gebruiken voor het produceren van waterstof omdat men dan twee vliegen in één klap slaat namelijk schone brandstof voor auto’s en voor verwarming als alternatief voor aardgas.

Lijkt ons veel efficiënter en wij horen graag uw mening hierover.

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Rob van Thor (Burgerlid)

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square