Uitgelichte berichten

Vragen ex artikel 47 inzake inschrijvingen bij Thuis In Limburg

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Betreft:Vragen ex artikel 47 inzake inschrijvingen bij Thuis In Limburg

Datum: 27-2-2019

Geacht College,

Wil men in Maastricht in aanmerking komen voor een (aangepaste) s

ociale huurwoning dan dient men ingeschreven te zijn bij Thuis in Limburg.

De inschrijving dient men elk jaar te verlengen.

Dit kan alleen via internet.

Het toewijzen van woningen gebeurt veelal op basis van de tijd dat men ingeschreven is.

Hierover heeft de fractie van SAB enkele vragen:

•Worden mensen, die al jaren zijn ingeschreven, benadert voor verlenging van inschrijving indien zij geen gebruik maken van internet?

•Indien mensen niet binnen een bepaalde tijd reageren vervalt dan automatisch hun inschrijving?

•Heeft dit consequenties op de doorstroom m.b.t. scheef wonen?

•Zijn er andere manieren om de inschrijving te verlengen voor hen die (tijdelijk) geen pc bezitten of zijn verstoken van internet.

•Ondanks dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben, ontbreekt het soms aan zelfredzaamheid, ben u met ons eens dat in deze gevallen extra hulp moet worden ingezet?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Paul Frijns (Burgerlid)

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)

Recente berichten
Archief