Uitgelichte berichten

Brandbrief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht

Brandbrief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht

Datum 15 juli 2019

Geacht College,

De fractie van SAB is v.w.b. de plannen m.b.t. Malpertuis en Pottenberg enerzijds verheugd en anderzijds hevig teleurgesteld.

  • Verheugd omdat er nieuwe levensbestendige woonruimtes voor de verouderde huizen/appartementen terug komen en de wijken groener worden.

  • Teleurgesteld omdat uit beide wijken de socialen harten worden weggesneden.

De fractie van SAB onderkent dat er in beide wijken geen ruimte is voor supermarkten, slagers, bakkers etc omdat er voldoende andere grotere concurrenten binnen 500 meter afstand liggen.

Geacht college, wel moeten we de sociale instanties die nu in de twee wijken actief zijn en een goede invulling geven aan de burgerparticipatie niet vergeten

Betrekt de ondernemers en sociale burgerinitiatieven die eerder geland zijn in deze twee wijken bij het zoeken naar een acceptabele oplossing voor alle partijen.

SAB wil het college dan ook middels deze open brief vragen om aandacht te geven aan burgerinitiatieven (als voorbeeld: Buurtbrök, Buurtservice, Fietsenbank, Weggeefwinkel) en deze te faciliteren. Laat hen niet starten in nog te renoveren of af te breken panden die ze na korte tijd weer dienen te verlaten.

Geef hen de tools om Maastricht door hun toedoen nog socialer te maken.

SAB wil een voorzet geven: Denk aan het opzetten van een goed bereikbare “Sociale Boulevard” waar al deze initiatieven gezamenlijk kunnen landen..

Bekijk hiervoor mogelijkheden die liggen tussen of in de wijken Malpertuis en Pottenberg.

Wijken die we moderniseren kunnen we hun “sociale hart” laten behouden door het inpassen van een “Sociale Boulevard”.

Nogmaals, luister naar de wensen van de burgers, ondernemers en sociale initiatieven en probeer voor alle partijen een acceptabele oplossing te vinden.

Namens de fractie van SAB

Wim Schulpen (Burgerlid) 06-49321452

Jos Martin (Fractie SAB)

Recente berichten