Uitgelichte berichten

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake parkeerproblematiek

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake parkeerproblematiek

Datum: 22 juli 2019

Geacht College

Sinds februari 2018 attendeert u, via dagbladen en internet, de inwoners van Maastricht en omstreken over het vernieuwen van de parkeermeters. In al uw boodschappen geeft u duidelijk aan dat er bij de automaten met pin betaald kan worden. De problemen rondom het betalen van parkeergeld bij de automaten lijken heel complex te zijn en er werden, naar wij vernamen, al parkeerboetes uitgeschreven.

SPM (mei 2019) en PVM (juli 2019) stelden al terechte vragen. SAB heeft aanvullende vragen:

  1. Waarom is er sinds mei 2018 niets gebeurd om de problematiek te minimaliseren?

  2. Waarom maakte u niet de keuze om de “ verouderde” automaten in gebruik te laten tot de nieuwe automaten geheel operationeel zijn? (Vergrendeling aanbrengen op nieuwe automaten tot het moment dat deze compleet operationeel zijn)

  3. Waarom staat er wél op de website van de gemeente Maastricht vermeld dat parkeerders bij problemen ook bij een andere automaat kunnen betalen en staat dit niet als opmerking op de nieuwe automaten.

  4. Bent u voornemens om de mensen die een parkeerboete kregen alleen het dagtarief parkeren in rekening te brengen? Dit omdat veel mensen alleen met pin betalen en cash niets in “ the pocket” hebben.

  5. Verloopt het vernieuwen van de parkeerautomaten volgens begroting en zo nee hoeveel is de afwijking?

Namens de Sociaal Actieve Burgerpartij

Jos Gorren (Raadslid)

Wim Schulpen (Burgerlid)

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square