Uitgelichte berichten

Aanvullende Art. 47 vragen van SAB inzake AZC François de Veyestraat.

Betreft: Aanvullende Art. 47 vragen van SAB inzake AZC François de Veyestraat.

Geacht College,

De fractie van SAB dankt u voor de snelle beantwoording van de art 47 vragen inzake het AZC François de Veyestraat.

SAB houdt van transparantie, duidelijkheid en eerlijkheid inzake de communicatie met de burgers van Maastricht De sociaal Actieve Burgerpartij is absoluut niet tegen de komst van asielzoekers maar wil wél dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken zal houden.

Daarom heeft SAB enkele aanvullende vragen:

In de Onderwijsvisie Samen Leren in Maastricht staat op pagina 31 vermeld dat de locatie François de Veyestraat een capaciteit zal krijgen van maximaal 720 plekken, zijnde maximaal 650 plekken voor bewoning ,dit inclusief 40 plekken AMV-opvang.

SAB meent zich te herinneren dat er een afspraak ligt dat dit maximaal 650 plekken zouden zijn?

1.Graag hadden we een verklaring voor de 70 extra plekken ?

2.Heeft u hiervoor geen toestemming van de raad nodig?

3.Hoe zijn deze extra plekken gecommuniceerd met de omwonenden?

4.Waarom maakt u dit bekend via de Onderwijsvisie en niet via reguliere publicaties?

Tevens geeft u in de onderwijsvisie aan dat de kans groot is dat Maastricht opnieuw wordt aangemerkt als AMV- regio.

5.In de beantwoording op onze vragen stelt u dat het niet nodig is om gedurende een bepaalde tijd extra handhaving in te zetten. Bent u dit nog steeds van mening als er met een toename van de meest overlastgevende groep, de AMV-ers, rekening moet worden gehouden?

6.Zijn de bewoners en ondernemers op de hoogte dat Maastricht waarschijnlijk zal worden aangemerkt als AMV-regio?

In de beantwoording geeft u ook aan dat er met de buurt is gecommuniceerd. We concluderen dat er overleg heeft plaatsgevonden met het Buurtnetwerk en met een “platform” dat in de buurt moet zorgdragen voor een naadloze opname van de AZC- ers. Directe informatiedeling met de buurtbewoners zal pas op 3 oktober 2019 aan de orde komen.

7.Waarom koos u voor deze opzet?

8.Waarom werd er in eerste instantie niet een buurtinfoavond georganiseerd?

We zijn van mening dat onrust kan worden voorkomen door eerlijke en heldere communicatie. Het moet niet zo zijn dat wijkbewoners die vragen hebben inzake het AZC en deze vragen verzamelen om ze te stellen op 3 oktober op de infoavond, kort na het verspreiden van een stencil, thuis bezoek krijgen van de wijkagent (vergezeld van collega) met de vraag of de ingezette actie niet als opruiend kan worden bestempeld.

9.Kunt u ons aangeven waarom de wijkagent (met collega) deze actie ondernam en wie toestemming gaf voor dit huisbezoek?

10.Welk doel wilde men bereiken met dit huisbezoek en vindt u dit een normale gang van zaken?

De gehele gang van zaken rondom het AZC François de Veyestraat geeft ruimte tot het ontstaan van vreemde onderbuikgevoelens. Juist deze gevoelens moet u trachten te vermijden. We willen u dan ook nogmaals vragen op welke manier u de bewoners en de ondernemers actief wilt betrekken in een naadloze integratie van de AZC bewoners met de wijk.

Namens de Sociaal Actieve Burgerpartij.

Jos Gorren (Raadslid)

Wim Schulpen (Burgerlid)

Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square