Uitgelichte berichten

Vervolgvragen ex artikel 47 inzake beantwoording chippen van gft-containers

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Betreft: Vervolgvragen ex artikel 47 inzake beantwoording chippen van gft-containers

Datum: 28 oktober 2019

Geacht College,

Allereerst dank voor de snelle beantwoording op de door ons gestelde art 47 vragen inzake chippen van gft- containers.

De fractie van SAB heeft naar aanleiding van deze beantwoording toch nog enkele vervolgvragen:

Op onze vraag hoe u omgaat met de bewoners die niet mee willen werken antwoordt u in het kort dat de containers en emmers eigendom zijn en blijven van de gemeente en deze bij de betreffende woning horen. Containers zonder chip worden na 1-1-2020 niet meer geleegd. Er rest dan de financiële prikkel omdat deze inwoners dan het gft via de betaalde restafvalzak moeten aanbieden. Zeker gezien het goed scheiden van afval is niet niet wenselijk.

Mensen die voor langere tijd afwezig zijn kunnen zich na thuiskomst melden. Er vindt dan vervolgens een BSGW controle plaats en het inzamelmiddel wordt alsnog voorzien van een chip.

Op de website van de gemeente Maastricht ontdekken we dat blijkbaar niet alle emmers eigendom van de gemeente Maastricht zijn:

We lezen bij groente, tuin en fruitafval:

“Kosten

 • kapotte en verdwenen afvalcontainers/-emmers vervangen: gratis

 • extra emmer (hoogbouw): € 35,00

 • derde of volgende container (laagbouw): € 45,00

Als u een tweede emmer of een derde container aanvraagt, dan ontvangt u daarvoor enkele dagen later een rekening.”

 1. Het is dus mogelijk dat mensen méér dan twee gft-containers bezitten, deze zelfs aan u hebben betaald, en dat deze vervolgens niet meer geleegd worden. Hoe gaat u om met deze mensen? Gaat u die extra containers ook chippen of krijgen de mensen hun geld terug?

 1. In uw antwoorden geeft u aan dat de kosten zijn:

• € 1,97 per chipsticker voor aanschaf en € 1,66 per sticker voor montage en registratie;

• € 16.474,- per inzamelvoertuig voor de lezers (7 inzamelvoertuigen);

• € 56.696,- per jaar voor het bijhouden van nieuwe en bestaande bakken.

Om een inzicht in de totale kosten te krijgen zouden we graag weten hoeveel containers er gechipt dienen te worden?

 1. De inwoners kunnen nu iedere week hun container laten legen. Ongeacht hoeveel mensen in een straat dit doen zal deze container toch geleegd moeten worden en zal er sowieso een hele route gereden moeten worden. Kunt u ons aangeven waar nu precies de winst in de door u genoemde efficiency zit?

 1. We zien graag een deugdelijke onderbouwing waarom de gemaakte kosten en de nog te maken kosten niet opwegen tegen de te behalen efficiencywinst.

 1. Tijdens het chippen van de bakken hadden veel inwoners veel vragen over de gang van zaken rondom deze chipactie. Tot onze grote verbazing spraken de “chippers” alleen Frans en bleven de inwoners verbouwereerd achter zonder antwoord.

Heeft u in de verstrekte opdracht duidelijk verwoord aan de uitvoerder van deze chipactie dat dit een ongewenste situatie is die men moet voorkomen?

 1. In de bijzonder summiere chipaankondiging vermeldt u een telefoonnummer waar mensen met vragen terecht kunnen.

Dit blijkt geen telefoonnummer van de gemeente te zijn maar een telefoonnummer van de uitvoerende die niets weet over vermeldingen op de gemeentelijke website of over het afvalplan van de gemeente Maastricht.

Waarom maakte u deze keuze?

Was het niet verstandiger geweest om het nummer 14043 te gebruiken voor informatieverstrekking?

 1. Inzake de privacywetgeving merken we op dat met het nieuwe chipsysteem achter elke container een adres plakt dat via een klik binnen het gemeentelijke informatiesysteem en via informatievoorziening BSGW (zoals u zelf al in de beantwoording aangeeft) met een naam gekoppeld kan worden. Dit wil zeggen dat de gemeente kan uitlezen hoeveel meneer Y, wonende op adres X elke week weggooit etc. De juridische vraag is dan ook of dit geen inbreuk is op de privacywetgeving?

Daarnaast is het ook niet wenselijk dat er betaald zou moeten worden voor lediging per kilo daar veel burgers het in Maastricht als hun plicht zien om hun omgeving (openbare ruimte) schoon te houden.

Men moet hierbij denken aan het ruimen van bladeren in de herfst, onkruid wieden op de stoep en de brandgangen etc.

Ze helpen als het ware de gemeente t.a.v. het beheer van de openbare ruimte.

Deze burgers zouden dan gestraft gaan worden voor hun hulp aan de gemeente.

Wij hopen dat we over deze kwestie op termijn geen extra vragen hoeven te stellen.

De gehele door u nog te onderbouwen efficiencywinst zou dan verloren gaan aan het intensiveren van het onderhoud in de openbare ruimte.

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)

Wim Schulpen ( Burgerlid)

Recente berichten
Archief
Volg ons
 • Facebook Basic Square