Sociale samenleving

In Maastricht is iedereen gelijk en wordt langs een eerlijke, humane en rechtvaardige meetlat gelegd. Maastricht is geen vrijstaat, alle culturen leven hier op een gelijkwaardige manier naast en met elkaar met inachtneming van de Nederlandse normen en waarden. Al eerder heeft de Sociaal Actieve Burgerpartij aangegeven dat wie zich hier niet in kan vinden, elders onderdak moet zoeken. Voorkeursbehandeling gerelateerd aan afkomst, geloof of nationaliteit behoort wat SAB betreft tot het verleden.

Wie in moeilijkheden geraakt, zonder het zelf schuld te zijn, moet er op kunnen vertrouwen dat de gemeente de helpende hand biedt. Wie niet kan werken moet op steun van de gemeente kunnen rekenen. Degene die bewust moeilijkheden veroorzaakt of wel kan maar niet wil werken heeft in onze stad een probleem.

Kernpunten

  • Financiële en of materiële ondersteuning naar behoefte en volgens vastgestelde afspraken.

  • Schuldhulpverlening voor hen die het moeilijk hebben.

  • Eén aanspreekpunt bij de hulpverlening en indien meerdere gemeentelijke kanalen voor de hulpbehoevende aangesproken dienen te worden, dit buiten het zicht van de hulpbehoevende gebeurt.