Kernpunten

  • Meer geld voor sport. Er dient een eerlijkere verdeling van gelden te komen.

  • Twee STER- sportparken: één in Oost en één in West met voorzieningen die het mogelijk maken dat er ook topsport bedreven kan worden.

  • Zes multifunctionele sportparken met ieder een hoofdgebruiker met rond deze hoofdgebruiker diverse sportverenigingen die daar qua activiteiten bij aansluiten. Hierdoor kunnen de velden en hal door meerdere verenigingen gebruik worden. Allen hebben dezelfde rechten en plichten binnen het sportpark. Deze multifunctionele sportparken dienen voorzien te zijn van meerdere kunstgrasvelden zodat van optimaal gebruik gesproken kan worden. Bij deze sportparken hoort een zeer eenvoudige sporthal enkel met omkleedruimte, sportruimte en toiletten, zodat in de wintermaanden bij heel slecht weer ook binnen de sport beoefend kan worden. In de zomertijd of andere momenten kan deze hal voor andere sport/wijkactiviteiten gebruikt worden.

  • SAB wil niet alleen investeren in breedtesport, maar zeker ook in topsport en vindt het jammer dat de afgelopen jaren diverse sportgebouwen gebouwd zijn en er geen breedte- en topsport  bedreven kan worden. De Sociaal Actieve Burgerpartij vindt dat er geen topsport kan zijn zonder breedtesport en omgekeerd. SAB omarmt onze betaalde voetbalorganisatie M.V.V. en wil haar steunen en faciliteren daar waar het kan. Het zet jong en oud aan tot sporten en dat is waar wij voor gaan. Als stad moet je trots zijn een BVO binnen je grenzen te hebben, draag dat ook uit.

  • Senioren en mensen met een beperking dienen tegen een betaalbaar tarief te kunnen sporten.

  • De sporttarieven dienen minimaal gehandhaafd te blijven,maar nog liever verlaagd. Wij willen vooral iets doen aan de tarieven van het zorgbad in ons gemeentelijk zwembad.

  • De senioren worden langzamerhand steeds meer bewust van de kwaliteit van leven en gebruiken alle middelen die hen ter beschikking staan om die kwaliteit ook te handhaven. Daarom pleiten wij voor het plaatsen van bewegingstoestellen op diverse plaatsen in Maastricht.

  • De senioren van nu hebben andere behoeften dan de senioren van de toekomst. Sorteer daar ook op voor.