Veiligheid

Door toenemend hufterig gedrag komen de eigen waarden en normen sterk onder druk te staan. Mensen voelen zich vaak onveilig in hun eigen leefomgeving. Een belangrijk punt in het kader van veiligheid is herkenbaarheid en daarom is SAB voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding. (o.a. Burka) Vooral onze senioren zijn vaak de dupe van berovingen en ook nog eens met geweld. Onze burgers dienen zich weer veilig te voelen. Wij gaan voor een zero tolerance beleid en pakken de hufters en draaideurcriminelen fors aan. Wij gaan voor een eerlijke en rechtvaardige maatschappij, waar een enkeling of groeperingen niet moet menen hier de dienst uit te kunnen maken middels geweld, intimidatie of welke vorm van agressiviteit dan ook.

Enkele instrumenten staan wat ons betreft de gemeente dan ook ter beschikking.

O.a. uitkering beperken, aangifte door gemeente bij justitie, strengere toepassing van de APV ( algemene plaatselijke verordening), het stopzetten van hulp geboden door gemeentelijke hulpinstanties etc. Ook hen die anderen helpen een sanctie te ontlopen worden bestraft. Iedereen moet in vrijheid kunnen leven in onze stad maar dient zich ondanks deze vrijheid wel te houden aan de regels die hier gelden.

Ben je het daar niet mee eens en wenst men zich daar niet aan te houden, van welke afkomst je ook bent, dan hoor je hier niet thuis en ga dan vooral elders wonen.

Respecteer elkaars tradities en laat daarbij ieder in zijn eigen waarde. De overheid dient zich hierin passief op te stellen.

Kernpunten

 • Aanscherpen van APV’s met betrekking tot de veiligheid en milieuovertredingen.

 • Keiharde aanpak van straatterroristen, hufters, en draaideurcriminelen binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.( beperken en/of stopzetten uitkeringen, ondersteuning, begeleiding.)

 • SAB is vóór een verbod op gezichtsbedekkende kleding. ( o.a. burka)

 • Alle kosten voor herstel bij vernieling en/of schoonmaken bij o.a. graffiti  en vervuiling verhalen op de dader(s) en bij minderjarigen op ouders/voogd.

 • Intensiever preventief fouilleren waar nodig.

 • Meer cameratoezicht op plaatsen waar veel overlast plaats vindt en inzet mobiele camera’s ook in de wijken.

 • Hardleerse overlastgevers en asociale gezinnen verplicht apart huisvesten buiten de woonwijken.

 • Intensiever toezicht in het openbaar vervoer.

 • Geen coffeeshops in de wijken en handhaving  I-criterium, bij drie overtredingen definitieve sluiting.

 • Veel forser terugdringen v/d drugsoverlast in de wijken.

 • Straatdealers met alle middelen die ter beschikking staan uit het straatbeeld weren zodat zij onze burgers en gasten niet meer lastig kunnen vallen.

 • Verhogen aantal handhavers met ruimere bevoegdheden.