Kernpunten

 • Aanscherpen van APV’s met betrekking tot de veiligheid en milieuovertredingen.

 • Keiharde aanpak van straatterroristen, hufters, en draaideurcriminelen binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.( beperken en/of stopzetten uitkeringen, ondersteuning, begeleiding.)

 • SAB is vóór een verbod op gezichtsbedekkende kleding. ( o.a. burka)

 • Alle kosten voor herstel bij vernieling en/of schoonmaken bij o.a. graffiti  en vervuiling verhalen op de dader(s) en bij minderjarigen op ouders/voogd.

 • Intensiever preventief fouilleren waar nodig.

 • Meer cameratoezicht op plaatsen waar veel overlast plaats vindt en inzet mobiele camera’s ook in de wijken.

 • Hardleerse overlastgevers en asociale gezinnen verplicht apart huisvesten buiten de woonwijken.

 • Intensiever toezicht in het openbaar vervoer.

 • Geen coffeeshops in de wijken en handhaving  I-criterium, bij drie overtredingen definitieve sluiting.

 • Veel forser terugdringen v/d drugsoverlast in de wijken.

 • Straatdealers met alle middelen die ter beschikking staan uit het straatbeeld weren zodat zij onze burgers en gasten niet meer lastig kunnen vallen.

 • Verhogen aantal handhavers met ruimere bevoegdheden.