VRIJETIJDSBESTEDING EN RECREATIE

De recreatie als onderdeel van de vrijetijdseconomie is belangrijk en heeft de aandacht.

De verblijfsrecreatie in de stad schiet tekort. Langs walmuren en kerken wandelen is mooi, maar is onvoldoende om de verblijfstoerist langer aan de stad te binden.

Het aanbod voor dagrecreatie moet worden verbeterd. Durf te ontdekken, durf gebruik te maken van water en lucht, daar is genoeg van om ons heen. Maar durf ook de regio als recreatief gebied aan te bieden. Je bent even snel in Aken, Luik als in Rotterdam van Noord naar Zuid. Ook de algemene vrijetijdsbesteding voor de bewoners van onze stad en het bijzonder voor onze senioren verdient meer aandacht. De amateurkunst dient breder ondersteund te worden. Wijktoneelgezelschappen, seniorenbonden etc. verdienen meer aandacht om onze senioren van een fijne tijd te laten genieten na het werkend leven. 

Kernpunten

  • Ondersteunen van diverse activiteiten gericht op onze senioren.

  • ENCI- groeve ontwikkelen tot een stil recreatiegebied.

  • Langs Maasoever direct aan het water stroken met ligweides aanleggen voor gratis dagrecreatie.

  • Aanleg van wandelpaden langs de Maas direct aan het water.

  • Herinrichting en daardoor attractiever maken van de Maaspromenade en Markt d.m.v. een kindermolentje en voldoende zitelementen voor onze senioren.