Zorg en welzijn

Buurthuizen staan ter discussie omdat zij de exploitatie niet meer rond krijgen. Een combinatie van activiteiten in een buurthuis vergroot het bestaansrecht, spreidt de exploitatiekosten en waarborgt tegelijk het onderkomen in de buurt voor de verenigingen. Echter de activiteit moet er ook passen qua omvang en werkzaamheden. Verschillende zorgverlenende instellingen( logopedie, podologie, dislexie, diethiek, wijkverpleging, wijkteams, enz.) kunnen op deze manier kort bij de patiënt in de wijk worden gebracht daar waar geen wijkzorgcentrum of mantelzorgcomplex is. Een beschaafde maatschappij laat haar senioren niet in de steek. Herinrichting van de buurthuizen en inrichten van inloophuizen met specifieke diensten en dienstverlening voor o.a. onze senioren maakt hen zelfstandiger.

Alles dient er op gericht te zijn dat de senioren van een welverdiende oude dag kunnen genieten.

Kernpunten

 • Buurthuizen en inloopwoningen inrichten voor multifunctioneel gebruik met inrichting o.a. als periodiek buurtdienstzorgcentrum

 • Per wijk bekijken of het vestigen van een kleinschalig mantelzorgcomplex de mogelijkheid biedt mensen, die dagelijks zorg nodig hebben, langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen met behulp van familie, vrienden en kennissen.

 • SAB vindt dat ook de Karosseer gezien moet worden

 • als een wijk van Maastricht en dient zodoende ook gelijk behandeld te worden.

Gezondheidszorg

Kernpunten

De positie van de mantelzorger moet fors worden verbeterd.Waar mogelijk dient de gemeente deze hulpverleners te faciliteren en dient de organisatie fors ondersteund te worden op alle gebied. Mantelzorg geven is een geleidelijk proces en kan jaren duren.Veelal is het vanzelfsprekend, totdat de complexheid zo groot word dat externe hulp noodzakelijk is. Begeleiding en het faciliteren van de mantelzorg willen wij verbeteren o.a. met het invoeren van een gemeentelijk mantelzorgloket, bemand door onze mantelzorg organisatie.

Wij doen dit niet alleen om de zorgbehoevende te helpen, maar ook om de mantelzorger te beschermen tegen zich zelf. De Sociaal Actieve Burgerpartij wil dat er zoveel als mogelijk bushalteplaatsen gecreëerd worden in wijken waar veel hulp behoevende senioren wonen. Dit om mantelzorgers met het O.V. korter bij hun plaats van bestemming te brengen. SAB wil scholen en verenigingen stimuleren om projecten te starten gericht op de bevordering van de gezondheid van kinderen. Dit werpt weer zijn vruchten af als zij ouder zijn en dan minder gebruik hoeven te maken van onze gezondheidszorg. 

 • gratis OV voor mantelzorgers of korting op hun parkeervergunning.

 • Studenten die mantelzorger zijn moeten langer over hun studie kunnen doen zonder extra kosten.

 • Versoepeling van sollicitatieplicht bij uitkeringsgerechtigden die mantelzorg verlenen aan familielid, buurtgenoot, kennis of vriend.

 • Een duidelijk herkenbaar gemeentelijk mantelzorgloket van waaruit tijdelijk dan wel blijvend ondersteuning kan worden geregeld.

 • Subsidiëren van originele projecten door verenigingen en op scholen ter bevordering van de gezondheid van de jeugd.

 • Betere gemeentelijke facilitering bij het aanpassen van een woning, gericht op langer zelfstandig wonen.

 • Gemeentelijke inzamelacties van hulpmiddelen ( rolstoel, rollators, scootmobiel, enz.) voor heruitgave.

 • Scootmobieluitleen verder uitbouwen en nog meer in de markt zetten door gratis te blijven uitlenen.

 • Naleving van afspraken  met woningcoöperaties dat woningen die aangepast zijn( traplift, doucheruimte),  ook weer verstrekt worden aan iemand met een indicatie die deze hulpmiddelen nodig heeft. Sloop van deze aanpassingen is, mits niet meer te herstellen of zwaar vervuild, niet acceptabel.

 • Overschotten WMO mogen alleen maar ingezet worden ter ondersteuning van ons zorg- en welzijnbeleid en mogen niet naar de Algemene middelen.

Ouderenzorg

Kernpunten

Van onze ouderen wil 90% zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en liefst in hun eigen omgeving. Voor de gemeente heeft dit groot financieel voordeel. Daarom wil SAB de verzorging voor onze ouderen efficiënter inrichten. Intramurale zorg neemt hiermee af en levert zo een bijdrage aan het betaalbaar houden van de zorg. Voor ouderen die niet zelfstandig kunnen wonen wil SAB woonsituaties scheppen in hun eigen vertrouwde omgeving. Een senioren 

mantelzorgcomplex in de eigen wijk, waarbij familie, vrienden en buurtgenoten mantelzorg kunnen verlenen, heeft bij ons de hoogste prioriteit. Het spreekwoordelijk gezegde “een oude boom moet je niet verplanten” nemen wij voortvarend ter hand door in iedere wijk zo’n kleinschalig mantelzorgcomplex te willen  vestigen. Ook het toestaan van kangoeroewoningen en verbouwen van garage tot woonunit voor de ouder(s) moet tot de mogelijkheid behoren. De Sociaal Actieve Burgerpartij ziet graag dat in sommige wijken als experiment bewegingstoestellen voor ouderen geplaatst worden.

 • Senioren moeten kunnen blijven wonen in hun eigen wijk, met betaalbare zorg op maat en zorgvoorzieningen in hun buurt.

 • Per wijk bekijken of een mantelzorgcomplex te realiseren valt, zodat onze hulpbehoevende senior, tot aan zijn overlijden, in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

 • Versoepeling of gratis verlenen van vergunningen om garage tot woonunit om te bouwen of om bij voldoende ruimte unit in tuin te plaatsen, dit om de ouders bij kinderen te kunnen laten wonen of opvang van een gehandicapt kind.

 • Het mag absoluut niet verhuurd worden als studentenwoning of anders dan hierboven genoemd.

 • Senioren die een huisdier nemen om o.a. eenzaamheid te bestrijden moeten weten dat hun huisdier na hun overlijden in goede handen is en ondergebracht wordt bij een stichting die opzoek gaat naar een nieuw baasje. De gemeente moet ruimte en subsidie hiervoor ter beschikking stellen.

 • De senior met huisdier moet lid zijn van deze stichting en ook een kleine contributie betalen.

 • SAB pleit voor het plaatsen van bewegingstoestellen in de openbare ruimte voor senioren.